Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2018 r. wyniosły 3,46 mld zł

Warszawa, 4 września 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 3 459,9 mln zł (wobec 3 505,8 mln zł na koniec lipca 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2018 r. składało się 2 780,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 86,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 131,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 292,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 65,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.


Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2017 r. 
(mln zł)

Aktywa netto
na k. VIII 2018 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu
w I-VIII 2018 r.

Na hossę:   
QUERCUS Global Growth19,311,50,08%
QUERCUS Rosja46,639,0-6,75%
QUERCUS lev208,5186,1-11,13%
QUERCUS Europa 38,726,5-14,44%
QUERCUS Agresywny 414,4271,8 -19,09%
Na różne warunki rynkowe:    
Private Equity Multifund FIZ** 25,0 24,0 6,64%
Sequoia FIZ*** 25,726,5 0,77%
QUERCUS Stabilny 165,2 118,3-4,51%
QUERCUS Multistrategy FIZ401,9292,9-8,10%
QUERCUS Gold79,981,0-11,30%
QUERCUS Selektywny 466,5 260,3 -11,38%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ177,4  131,4-11,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ120,4 86,7 -15,42%
Acer Aggressive FIZ*52,952,7 -15,89%
Na bessę:    
QUERCUS Ochrony Kapitału2 253,81 759,31,51%
QUERCUS short 24,126,7 0,02%

 *) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.06.2018 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.07.2018 r.
***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 24.07.2018 r.

 

„Sierpień był udany dla inwestorów, ale tylko inwestujących na nowojorskiej giełdzie (nowe szczyty hossy) i w spółki z WIG20. Inne indeksy, jak DAX czy mWIG40, traciły na wartości. Kurs EURUSD wahnął się, ale skończył miesiąc na podobnym poziomie. W okresie I-VIII br. WIG stracił 5,6%. Natomiast główne indeksy zagraniczne zanotowały następujące zmiany: DAX -4,3%, S&P500 +8,5%, Nasdaq aż +17,5%.
Ropa tym razem była stabilna na poziomie ok. 70 dolarów (+15% od początku roku). Miedź kontynuowała przecenę. Obecnie jest tańsza o 19% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło na wartości (8% od początku br.) i kosztowało 1.207 dolarów. Rentowności obligacji amerykańskich i niemieckich spadły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich nieco wzrosła do 3,21%. Złoty nieco stracił na wartości do dolara (3,71 zł) i do euro (4,30 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,51%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +6,64%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło +3 mln zł.
Reasumując, zakładamy, że lokalny dołek na GPW miał miejsce na k. VI. Jak dotychczas odbiły się kursy jedynie dużych spółek.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.