Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2019 r. wzrosły do 2,6 mld zł

Warszawa, 3 września 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec VIII 2019 r. wzrosła do 2 595,3 mln zł (wobec 2 547,3 mln zł na koniec VII 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec VIII 2019 r. składało się 2 074,9 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 89,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 63,0 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 57,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 192,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 19,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 57,6 mln zł w Alphaset FIZ oraz 40,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. VIII 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -VIII 2019 r.
QUERCUS Global Growth7,7012,2018,23%
QUERCUS Gold88,70107,6016,32%
Acer Aggressive FIZ*49,3057,4012,33%
QUERCUS Absolute Return FIZ 84,4089,809,96%
QUERCUS Stabilny85,6089,109,11%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ72,8063,008,13%
QUERCUS Global Balanced 145,00128,207,88%
QUERCUS Obligacji Skarbowych26,8059,205,23%
QUERCUS Agresywny206,30176,705,20%
QUERCUS Multistrategy FIZ215,40192,503,90%
Alphaset FIZ*22,3057,603,56%
QUERCUS short33,9031,202,60%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,10102,302,21%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 282,201 265,00 1,51%
Private Equity Multifund FIZ**23,2019,70-5,14%
QUERCUS lev103,10103,70-10,63%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 28.06.2019 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.07.2019 r.

„Sierpień przyniósł korektę na rynkach akcji oraz dalszy wzrost cen obligacji i złota. Mimo korekty od początku roku indeksy S&P500 i DAX wzrosły o 16,7% i 13,1%. Na warszawskiej GPW skala spadków była większa niż na rynkach rozwiniętych, głównie za sprawą przeceny dużych spółek. Po 8 miesiącach WIG20 spadł o 6,2%, a WIG o 1,7%. Nadal lepiej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, chociaż i one nie oparły się korekcie. Mimo tego sWIG80 urósł od początku roku o 9,9%.
Sierpień był bardzo dobrym miesiącem dla obligacji i złota. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich spadła do -0,70%, amerykańskich do 1,50%, a polskich do 1,84%. Surowce w większości potaniały. Ropa kosztowała 55,10 dolarów (+21% w br.), a miedź 2,55 dolarów (-3%). Złoto znacząco zyskało na wartości i kosztowało 1.529 dolarów (+19%). Złoty sporo stracił na wartości. Dolar kosztował 3,98, euro 4,37, a frank 4,02.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – sierpień był udany dla funduszy QUERCUS. Na wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki praktycznie wszystkich naszych produktów:
• QUERCUS Global Growth +18,23% od początku roku,
• QUERCUS Gold +16,32%,
• QUERCUS Stabilny +9,11%,
• QUERCUS Absolute Return FIZ +9,96%,
• QUERCUS Global Balanced Plus FIZ +8,13%,
• QUERCUS Global Balanced +7,88%,
• QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,23%,
• QUERCUS Agresywny +5,20%,
• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,21%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu było pozytywne i wyniosło +42 mln zł.
Co dalej? Kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Fed i ECB mogą obniżyć stopy we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach. Jeśli nie, stan globalnej gospodarki będzie się pogarszać, co miałoby negatywny wpływ na rynki akcji, a szczególnie amerykański.
W przypadku polskich akcji mamy do czynienia z 2 pozytywnymi aspektami. Po pierwsze wyceny, obecnie już prawie wszystkich spółek, są niskie. Po drugie ruszył program PPK, który powinien poprawić relatywną siłę popytu do podaży na GPW w Warszawie w perspektywie najbliższych miesięcy.
Reasumując, sierpień, zgodnie z naszymi przewidywaniami, dostarczył większej zmienności na rynkach. Banki centralne podejmują już działania wspierające. Zobaczymy, jak się spiszą politycy.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.