Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VIII 2021 r. wzrosły do 3,97 mld zł

Warszawa, 2 września 2021 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2021 r. wyniosła 3 971,0 mln zł (wobec 3 833,5 mln zł na koniec lipca 2021 r. i 2 879,3 mln zł na koniec 2020 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Agresywny, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Stabilny.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2021 r. składało się 3 516,2 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 55,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 56,5 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 22,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ**, 95,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 13,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ*, 139,1 mln zł w Alphaset FIZ* oraz 71,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2020 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. VIII 2021 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-VIII 2021 r.
QUERCUS Agresywny 219,30531,446,41%
QUERCUS lev 94,30128,738,05%
QUERCUS Absolute Return FIZ
51,1055,529,13%
QUERCUS Multistrategy FIZ
106,4095,624,31%
QUERCUS Stabilny62,80165,015,38%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ53,6056,59,68%
QUERCUS Global Balnced  133,20332,36,63%
QUERCUS Gobal Growth16,1020,05,92%
Private Equity Multifund FIZ*14,4013,64,83%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy288,90548,60,97%
QUERCUS Ochrony Kapitału
1 038,401227,40,88%
QUERCUS Obligacji Skarbowych   312,50320,7-0,05%
QUERCUS Gold 162,30147,3-5,92%
QUERCUS Silver1,0058,1-8,19%
QUERCUS short 42,4036,7-18,35%

*) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2021 r.
**) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 16.08.2021 r.

„Wydarzeniem sierpnia były kolejne nowe rekordy wszech czasów na amerykańskim i polskim rynku akcji. WIG pokonał poziom 70 tys. punktów. Mimo okresu wakacyjnego, inwestorzy nadal kontynuowali zakupy akcji, korzystając z ultra luźnej polityki banków centralnych i odbicia w globalnej gospodarce. Od początku roku światowe indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu: S&P500 +20,4%, Nasdaq +18,4%, a niemiecki DAX +15,4%.
W przypadku WIG mieliśmy do czynienia z historycznym wydarzeniem – pokonaniem kolejnej bariery, tym razem 70 tys. punktów. Główny indeks GPW zyskał w br. 24,4%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się banki (Pekao +75%) i LPP (+75%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -37% i Allegro -16%).
Szeroki rynek polskich spółek pozostawał w trendzie bocznym trzeci miesiąc z rzędu. Od początku br. ponad 100 z nich podrożało już o 60% i więcej, a sWIG80 zyskał 30,7%, cały czas pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Mabion (+211%), Asbis (+207%), Serinus (+199%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+193%).
Ceny obligacji tym razem nieznacznie straciły na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 1,31%, podobnie jak i niemieckich do -0,39%. Również w przypadku polskich instrumentów inwestorzy nie mieli powodów do zadowolenia (rentowność wzrosła do 1,80%). Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.
W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia z wahaniami lub spadkiem notowań. Złoto najpierw straciło na wartości, by później powrócić do ceny z końca lipca. Od początku roku jest na poziomie -4% (1.818 dolarów za uncję). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła w sierpniu do 24,00 USD za uncję (-9% w br.). Ropa naftowa skorygowała się do 68,50 dolarów za baryłkę. Od początku roku jest jednak +51%, oddziałując negatywnie na globalne oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą korekcyjny miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły jednak o 24%, do prawie 4,4 dolarów za funt.
Złoty nieznacznie umocnił się, szczególnie pod koniec miesiąca. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,84 zł i frank 4,18 zł.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na szczególne wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
   • QUERCUS Agresywny +46,41%,
   • QUERCUS Absolute Return FIZ +29,13%,
   • QUERCUS Multistrategy FIZ +24,31%,
   • QUERCUS Stabilny +15,38%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +96 mln zł, a największym zainteresowaniem cieszyły się: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Global Balanced oraz QUERCUS Stabilny.
W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG.
W ostatnich dwóch miesiącach kontynuowane są pozytywne tendencje. W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
   • wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne,
   • nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii,
   • środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.
W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.