Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2022 r. wyniosły 2,96 mld zł

Warszawa, 4 października 2022 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2022 r. wyniosła 2 956,7 mln zł (wobec 3 104,0 mln zł na koniec sierpnia 2022 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2022 r. składało się 2 331,4 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 35,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 48,0 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 7,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 69,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 138,0 mln zł w Alphaset FIZ oraz 244,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2021 r.

(mln zł)

Aktywa netto
na k. IX 2022 r.

(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-IX 2022 r.
QUERCUS short                         45,969,153,72%
Acer Multistrategy FIZ
55,269,826,71%
QUERCUS Ochrony Kapitału                           
1 233,40697,10,86%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy                               
501,4282,4-0,01%
QUERCUS Gold        
156,8142,3-7,29%
QUERCUS Multistrategy FIZ 
85,161,6-9,80%
QUERCUS Silver     
74,558,0-14,87%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
350,9339,1-16,85%
QUERCUS Absolute Return FIZ                                            
55,035,8-17,35%
QUERCUS Stabilny             
237,7163,7-17,41%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                                  56,348,0-22,43%
QUERCUS Global Balnced  
536,0260,4-24,75%
QUERCUS Gobal Growth                     
24,513,9-30,31%
QUERCUS Agresywny              
500,2248,6-30,86%
Private Equity Multifund FIZ
14,57,7-39,86%
QUERCUS lev  
133,056,6-66,01%

„Bessy ciąg dalszy – tak najkrócej można podsumować wrzesień. Podwyżki stóp przez banki centralne, umocnienie amerykańskiego dolara oraz ciąg dalszy wojny w Ukrainie doprowadziły do pogłębienia czerwcowych dołków. Są jednak także pierwsze pozytywne sygnały. Główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -24,8%, Nasdaq -32,4%, DAX -23,7%, a więc znacznie poniżej zamknięć z końca sierpnia.
Polskie akcje zachowały się podobnie, jak te z rynków rozwiniętych. Czerwcowe dołki zostały u nas pogłębione wyraźniej, ze względu na mniejszą skalę lipcowo-sierpniowego odbicia. Po wrześniu WIG zwiększył stratę do 33,7%. Od początku roku z blue chips żadna (!) spółka nie była na plusie. Wszystkie 20 spółek straciło na wartości, najwięcej: CCC -65%, mBank -54% i LPP -53%.
Szeroki rynek polskich spółek zachowywał się tylko nieco lepiej. sWIG80 spadł w br. o 20,8%, a więc mniej niż S&P500 czy DAX. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+424%), Sygnity (+149%) i Bumech (+123%). Straciły za to: Kernel (-70%) czy TEN (-70%).
Ceny polskich obligacji skarbowych we wrześniu korygowały się drugi miesiąc z rzędu, ale nie pogłębiły czerwcowego dołka, co jest informacją pozytywną. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wrosła do 7,12%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na całym świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 3,83%, a niemieckich do 2,12%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były obawy inflacyjne i oczekiwania na kolejne podwyżki stóp jesienią. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze spadkami cen, co jest pozytywną informacją z perspektywy przyszłej inflacji i stóp procentowych. Ropa naftowa potaniała do poniżej 80 dolarów (już tylko +6% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.672 dolarów za uncję (-9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – podrożała do 19,0 USD za uncję (-18%). Miedź zniżkowała nieznacznie do 3,4 dolarów za funt (-24%).
Notowania złotego wyraźnie osłabiły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,86 zł (+6% w br.), dolar aż 4,96 zł (+23%) i frank 5,02 zł (+14%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło -91 mln zł.
Według wstępnych szacunków na koniec września 2022 r., Xelion posiadał 3,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,2 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Reasumując, nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynków akcji w kolejnych miesiącach, aczkolwiek zaczynamy obserwować pierwsze pozytywne sygnały. Ryzyko spowolnienia gospodarczego lub recesji na świecie może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek i tym samym notowania ich akcji. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych. Rozpoczynamy odliczanie do końca bessy na GPW. Trwa ona już 11 miesięcy i spowodowała spadek WIG o blisko 40%. Zaczyna wchodzić w zaawansowaną fazę.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.