Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2019 r. wyniosły 2,57 mld zł

Warszawa, 5 listopada 2019 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec X 2019 r. wyniosła 2 570,7 mln zł (wobec 2 544,0 mln zł na koniec IX 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie w br. zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Global Growth, QUERCUS Gold, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec X 2019 r. składało się 2 101,9 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 75,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 56,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 159,1 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 59,4 mln zł w Alphaset FIZ oraz 41,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2018 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. X 2019 r.

(mln zł) 

Stopa zwrotu
w I -X 2019 r.
QUERCUS Global Growth7,7012,5022,92%
QUERCUS Gold 88,70124,0015,02%
Acer Aggressive FIZ* 49,3058,4014,26%
QUERCUS Stabilny85,6091,007,98%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*72,8056,607,35%
Alphaset FIZ*  22,3059,406,71%
QUERCUS Global Balanced145,00126,406,35%
QUERCUS Absolute Return FIZ*84,4075,905,98%
QUERCUS Obligacji Skarbowych 26,8088,605,55%
QUERCUS Agresywny 206,30172,503,90%
QUERCUS Multistrategy FIZ 215,40159,103,15%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 16,10109,102,90%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 282,201 235,30 1,87%
QUERCUS short33,9044,90-0,67%
QUERCUS lev103,1097,50-4,94%
Private Equity Multifund FIZ** 23,2018,50-5,35%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.09.2019 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.10.2019 r.

 „Ostatni miesiąc przyniósł nowe rekordy wszechczasów na amerykańskim rynku akcji oraz najwyższe tegoroczne odczyty indeksów w Niemczech i innych rynkach europejskich. Od początku roku S&P500 wzrósł o 21,2%, a niemiecki DAX o 21,9%.
Na warszawskiej GPW poprawa notowań była umiarkowana i widoczna głównie w segmencie dużych spółek (Orange, mBank, Play, KGHM). Najsłabiej z blue chips zachowywał się kurs Alior Banku, który po informacji o wpływie decyzji TSUE w zakresie rozliczania kredytów konsumenckich zniżkował aż o 29%. Po 10 miesiącach WIG20 spadł o 3,6%, a WIG wzrósł o 0,2%.
Słabiej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, które odczuwały brak popytu ze strony inwestorów. Mimo tego sWIG80 urósł od początku roku o 7,4%.
W październiku kontynuowana była korekta na rynku obligacji. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich wzrosła do -0,41%, amerykańskich do 1,69%, a polskich nieco spadła do 1,96%. Ceny surowców się ustabilizowały. Ropa kosztowała tyle samo, co przed miesiącem, 54 dolary (+19% w br.). Poprawiły się natomiast notowania miedzi do 2,65 dolarów (+0%) i złota 1.512 dolarów (+18%). Złoty wyraźnie się umocnił. Dolar kosztował 3,82, euro 4,26, a frank 3,87.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – okres pierwszych 10 miesięcy br. był udany dla funduszy QUERCUS. Na wyróżnienie zasługują bardzo dobre wyniki praktycznie wszystkich naszych produktów:
•    QUERCUS Global Growth +22,92% od początku roku,
•    QUERCUS Gold +15,02%,
•    QUERCUS Stabilny +7,98%,
•    QUERCUS Global Balanced Plus FIZ +7,35%,
•    QUERCUS Global Balanced +6,35%,
•    QUERCUS Absolute Return FIZ +5,98%,
•    QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,55%,
•    QUERCUS Agresywny +3,90%
•    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,90%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w październiku wyniosło +20 mln zł.
Co dalej? Kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Dane makro na razie potwierdzają słabnięcie kondycji globalnej gospodarki. Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Zgodnie z oczekiwaniami, Fed obniżył po raz trzeci stopy w październiku i rozpoczął quasi-QE. ECB zacznie QE w listopadzie. Na plan dalszy, przynajmniej na razie, zeszły kwestie polityczne (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Prezydent D. Trump postępował ostrożniej niż dotychczas, na co wpływ ma prawdopodobnie chęć startu w przyszłorocznych wyborach.
W przypadku polskiego rynku rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych z 13 października nie przyniosło większych niespodzianek, więc reakcja inwestorów okazała się spokojna. Polskie akcje są tanie, czekamy na kapitał, który powinien zacząć pojawiać się na GPW w listopadzie / grudniu, wraz z napływami środków do PPK.
Reasumując, wydarzeniem października był nowy rekord wszechczasów na nowojorskiej giełdzie, co stało w sprzeczności z danymi makro. Być może jednak inwestorzy zaczęli już rozgrywać kolejną rundę luzowania polityki pieniężnej przez banki centralne (niższe stopy + QE).” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.