Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. X 2020 r. wyniosły 2,6 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2020 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec X 2020 r. wyniosła 2 609,7 mln zł (wobec 2 604,5 mln zł na koniec IX 2020 r.). Na wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne: QUERCUS Gold, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Global Growth i QUERCUS Obligacji Skarbowych.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec X 2020 r. składało się 2 150,2 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 53,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 49,6 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 25,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ*, 94,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 14,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 85,4 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 136,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. XII 2019 r.

(mln zł) 

Aktywa netto
na k. X 2020 r.

(mln zł)

Stopa zwrotu
w I - X 2020 r.
QUERCUS  short22,2082,0026,83%
QUERCUS Gold
113,40160,2018,21%
QUERCUS Multistrategy FIZ 162,5094,4012,35%
QUERCUS Global Growth 14,8010,1011,27%
QUERCUS Obligacji Skarbowych103,10302,405,87%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy            106,80231,20 2,37%
QUERCUS Global Balanced          122,40124,70 1,99%
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ*           57,70 49,601,67%
QUERCUS Ochrony Kapitału          1 256,40952,40 1,39%
QUERCUS Stabilny           98,3066,70-0,90%
QUERCUS Agresywny          190,90163,80 -0,95%
Private Equity Multifund FIZ**   
18,2014,40-6,41%
QUERCUS Absolute Return FIZ*           72,5053,90-15,53%
QUERCUS lev           139,1056,70-57,77%

*) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.09.2020 r.
**) Aktywa netto i stopa zwrotu liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 1.10.2020 r.

„W październiku rynki kontynuowały korektę po średnioterminowej fali wzrostowej, trwającej od połowy marca do końca sierpnia. Głównym powodem była II fala koronawirusa. Po 10 miesiącach Nasdaq zyskał 21,6%, a S&P500 1,2%. DAX spadł o 12,8%.
Na warszawskiej GPW również doszło do kontynuacji korekty, a nawet jej przyspieszenia, mimo bardzo udanego debiutu Allegro, które stało się największą polską spółką. WIG zwiększył stratę od początku roku aż do 23,8%. Z blue chips na największe wyróżnienie in plus zasługuje Dino (+51%) oraz banki, CCC i spółki paliwowe in minus (stopy zwrotu -45-65%).
Indeks sWIG80 spadł o 9% w skali miesiąca. Od początku roku jest jednak na plusie 7,1%, co należy uznać za wynik dobry. Z pozytywnie zachowujących się walorów, ze stopami zwrotu rzędu setek procent (!), warto wyróżnić m.in. Mercator Medical, XTB czy Ten Square Games.
Ceny obligacji skarbowych na świecie w większości przypadków zyskały na wartości, poza amerykańskimi. Rentowność tamtejszych 10-latek wzrosła do 0,87%, niemieckich spadła do -0,63%, a polskich do 1,18%. Koniunktura na rynku obligacji korporacyjnych była dobra, czemu sprzyjały wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz olbrzymia płynność w systemie finansowym.
W przypadku złota mieliśmy do czynienia z konsolidacją notowań. Od początku roku kruszec zyskał ponad 23%, osiągając 1.880 dolarów za uncję. Podobnie sytuacja wyglądała ze srebrem, które w ostatnich 10 miesiącach zyskało 32%. Kurs ropy naftowej znalazł się pod presją, zniżkując o ok. 10% do 36 dolarów za baryłkę. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą niezły miesiąc. Notowania wzrosły nieznacznie do 305 dolarów za funt (+9% od początku roku).
Złoty kontynuował osłabienie drugi miesiąc z rzędu. Waluty kosztowały: euro 4,61 zł, dolar 3,95 zł i frank 4,31 zł. EURUSD od 3 miesięcy wahał się na poziomie 1,175.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – na wyróżnienie zasługują bardzo dobre rezultaty:
•   QUERCUS Gold +18,21%,
•   QUERCUS Multistrategy FIZ +12,35%,
•   QUERCUS Global Growth +11,27%,
•   QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,87%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w październiku, z uwzględnieniem okresowych umorzeń z FIZ, wyniosło +36 mln zł.
Reasumując, fala wzrostowa na rynkach trwała od połowy marca do końca sierpnia. W ostatnich tygodniach nadeszła II fala koronawirusa, która będzie:
•   mniej gwałtowna niż pierwsza,
•   ale za to dłuższa.
Czekamy na wyniki wyborów w Stanach i odpowiedź na pytanie czy będzie kolejny stymulus. W Polsce podobają nam się 3 kwestie:
•   słabe nastroje inwestorów,
•   bardzo niskie wyceny spółek na GPW,
•   przenoszenie środków z nieoprocentowanych depozytów do funduszy.
Konkludując, w najbliższych tygodniach spodziewamy się większych wahań na rynkach, co powinno stwarzać wiele ciekawych okazji inwestycyjnych.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.