Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. XI 2018 r. wyniosły 2,74 mld zł

Warszawa, 4 grudnia 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2018 r. wyniosła 2 743,3 mln zł (wobec 2 900,3 mln zł na koniec października 2018 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2018 r. składało się 2 226,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 77,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 77,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 213,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 23,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 50,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / funduszAktywa netto
na k. 2017 r.

(mln zł) 
Aktywa netto
na k. XI 2018 r.

(mln zł) 
Stopa zwrotu
w I-XI 2018 r.
Na hossę:    
QUERCUS Rosja46,631,2-8,55%
QUERCUS Global Growth19,38,6-12,81%
QUERCUS lev208,5191,3-15,48%
QUERCUS Agresywny 414,4 217,1-26,39%
QUERCUS Europa38,717,7-27,78%
Na różne warunki rynkowe:    
Private Equity Multifund FIZ**25,022,65,81%
Sequoia FIZ***25,723,8-6,79%
QUERCUS Gold79,984,0-10,50%
QUERCUS Stabilny 165,290,8-12,32%
QUERCUS Multistrategy FIZ401,9213,7-12,83%
Acer Aggressive FIZ*52,952,3-16,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* 177,477,1 -16,99%
QUERCUS Selektywny466,5173,6-18,68%
QUERCUS Absolute Return FIZ*120,477,2-23,99%
Na bessę:    
QUERCUS Ochrony Kapitału 2 253,81 379,3 2,00%
QUERCUS short 24,132,80,78%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 28.09.2018 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 01.10.2018 r.
***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.11.2018 r.

„Listopad na rynkach finansowych nie był zły. Ceny akcji podlegały wprawdzie sporym wahaniom, ale końcówka miesiąca była pozytywna. Licząc od początku roku S&P500 po 11 miesiącach jest na poziomie +3%, Nasdaq +6%, jedynie DAX pogłębił spadki do -13%.
Ceny obligacji tym razem wyraźnie zwyżkowały. Na koniec miesiąca rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 3,0%, niemieckich 0,3% i polskich 3,05%.
Dolar w ciągu ostatnich kilku tygodni utrzymywał się na poziomie 1,13-1,14 do euro. Złoty umocnił się do dolara i kosztował 3,79, a do euro 4,29.
Na rynku surowcowym złoto nieco odbiło się do 1.226 dolarów. Ropa skorygowała się istotnie do poziomu 51 dolarów. Miedź zyskała i kosztowała 278 dolarów.
Na GPW ostatni miesiąc przyniósł poprawę notowań, szczególnie w segmencie dużych spółek. Od początku roku WIG stracił 8,7%, a sWIG80 aż 25,1%.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – flagowy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne 2,0% od początku br. W listopadzie najwyższą stopę zwrotu zanotował QUERCUS lev, który zarobił aż 14,7%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu nieco poprawiło się i wyniosło -154 mln zł. Zakładamy dalszą poprawę sytuacji w grudniu.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.