Amerykański test się nie powiódł

Komentarz z 24.12.2018 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Tydzień temu pisaliśmy, że S&P500 znalazł się na ważnym poziomie 2.550-2.600 pkt. Niestety, test tego poziomu nie powiódł się i w piątek indeks znalazł się już na 2.420 pkt., czyli 10% niższej niż na k. 2017 r.

20181227_SPX_1_rok 

Nadzieja, jaką wielu inwestorów (w tym my również) pokładało w Fed, okazała się płonna. Amerykański bank centralny nie dość, że podwyższył stopy, to jeszcze wcale nie wydał z siebie jakiegoś łagodnego komunikatu co do roku 2019, zapowiadając kolejne 2 podwyżki.

Tak więc zamiast spokojnego okresu przedświątecznego inwestorzy doświadczyli kontynuację wyprzedaży. Nowojorska giełda zamyka rok najsłabszym czwartym kwartałem od pamiętnego roku 2008. S&P500 spadł od wrześniowego szczytu o 17,5%.

Nasz rynek do czwartku trzymał się zupełnie przyzwoicie. W piątek jednak również i na GPW doszło do spadków. Od początku roku WIG stracił, podobnie jak S&P500, 10%. Takie też były nasze przewidywania na ten mijający rok. Niestety, nie przewidzieliśmy, że sWIG80 w tym samym czasie spadnie trzy razy więcej.

20181227_WIG_1_rok

Reasumując, test 2.550-2.600 pkt. nie powiódł się i szybko amerykańskie akcje znalazły się dużo niżej. Wypada mieć nadzieję, że piątkowe spadki były kulminacją już blisko 3-miesięcznej korekty. Czego Państwu i sobie świątecznie życzymy.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.