Banki centralne wspierają rynki jak mogą, czas na polityków

Komentarz z 16.09.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Decyzja ECB o obniżce stopy depozytowej (do -0,5%) i rozpoczęciu kolejnego QE (od listopada 20 mld euro miesięcznie) była wydarzeniem ubiegłego tygodnia. W tym pora na cięcie ze strony Fed (o 0,25%). Inwestorzy dostają od banków centralnych to, na co czekali. S&P500 znalazł się więc już w okolicach szczytu wszechczasów (+20% od początku roku).

20190916_SPX_1_rok 

Co musi się stać, aby dobra passa była kontynuowana? Czas na uspokojenie, mocno nadwyrężanych w ostatnich miesiącach przez prezydenta Trumpa, międzynarodowych relacji politycznych i wyciszenie wojen handlowych. Jest na to spora nadzieja, ponieważ wydaje się, iż do amerykańskiego przywódcy dotarły ostatnio argumenty, które mogą wpłynąć na zmianę jego zachowania.

Różne sondaże w Stanach zaczęły bowiem wyraźnie wskazywać, iż wyborcom coraz mniej podoba się styl prowadzenia polityki przez D. Trumpa. Coraz większy odsetek respondentów uważa też, że to prezydent ponosi odpowiedzialność za spowalniającą gospodarkę. A czasu, aby ją znowu pobudzić przed przyszłorocznymi wyborami będzie się z każdym miesiącem robić coraz mniej. Rośnie zatem prawdopodobieństwo łagodzenia międzynarodowych napięć.

Z drugiej strony Chińczycy zdają sobie sprawę, że może to być tylko krótkoterminowe zagranie pod re-elekcję i po wyborach w 2020 r. zabawa zacznie się od nowa i to potencjalnie o większą stawkę. Dlatego może być im niezbyt śpieszno do zawarcia porozumienia. Mówiąc wprost – Chinom prawdopodobnie nie będzie zależeć na zawieszeniu broni, re-elekcji D. Trumpa i rozpoczęciu prawdziwej wojny handlowej za rok. Dlatego wierzymy w możliwość uspokojenia relacji politycznych, ale nie zawarcie trwałego pokoju. Czy to wystarczy inwestorom? Przy tej ilości wydrukowanego pieniądza w globalnym systemie finansowym – prawdopodobnie tak.

Reasumując, banki centralne spełniają właśnie oczekiwania inwestorów. Czy również politycy staną na wysokości zadania? Wiele wskazuje, że tak właśnie może się stać. Przynajmniej z krótkoterminowej perspektywy. W dłuższej temat wojny handlowej będzie powracać i to pewnie nie raz.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.