To będzie ważny tydzień dla sektora bankowego

Komentarz z 29.04.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Mamy rekord wszechczasów w Stanach – S&P500 i Nasdaq wprawdzie nie przed Świętami, ale tuż po, osiągnęły nowe historyczne maksymalne poziomy. I prawdopodobnie siła średnioterminowej fali rozpoczętej w grudniu 2018 r. jeszcze może pozwolić na kolejne rekordy w najbliższych tygodniach.

U nas aż tak dobrze nie jest, ale techniczny obraz WIG nie jest zły. Od 3 miesięcy trwa trend boczny i jest spora szansa na wybicie górą.

20190429_WIG_3_lata 

Kluczową kwestią dla polskiego rynku, a w szczególności największego sektora – bankowego, będzie dalszy rozwój wypadków w przypadku dwóch banków Getin Noble i Idea. Ten pierwszy opublikował wyniki finansowe za 2018 r. w ostatni piątek. Były one słabe, ale po reakcji kursu akcji (blisko +6%) można stwierdzić, iż inwestorzy przyjęli je ze spokojem.

Nieco więcej emocji mogą dostarczyć wtorkowe wyniki Idei. Oczekujemy znaczącej straty za ubiegły rok. Mamy jednak nadzieję, że zarząd banku przedstawi klarowny plan działań na najbliższe miesiące. Scenariusz, który był prezentowany do tej pory, zakładał połączenie obu banków i ich dokapitalizowanie przez nowego inwestora strategicznego. Jeśli sytuacja potoczy się pozytywnie, zostanie usunięta ostatnia przeszkoda dla notowań całego sektora bankowego na GPW, a tym samym również dla głównych indeksów.

Reasumując, w Stanach mamy nowe rekordy. U nas rynek musi uporać się z wynikami dwóch banków – Getin Noble i Idei. Jeśli sprawy pójdą w dobrym kierunku, to kto wie – może i na GPW doczekamy się w perspektywie II półrocza nowego szczytu wszechczasów, co byłoby sporym pozytywnym zaskoczeniem dla polskich inwestorów.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.