CHF wraca jak bumerang

Komentarz z 5.08.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Wielu komentatorów zwracało uwagę na umocnienie USD w ostatnich dniach. Dla polskich kredytobiorców i inwestorów większe znaczenie ma jednak kurs CHF. W lipcu doszło do przebicia oporu na poziomie 3,85, a w piątek kurs szwajcarskiej waluty zbliżył się do 3,95. Przy tym poziomie jest nadzieja na wyczerpywanie potencjału wzrostowego franka. Przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie.

20190805_CHFPLN_3_lata 

Kurs CHF ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla osób, które lata temu zaciągnęły kredyty w tej walucie. Ma również wpływ na notowania banków na GPW. W ostatnich dniach doszło do sporej przeceny w tym segmencie rynku, co widoczne jest na poniższym wykresie indeksu WIG-Banki. Dotarł on właśnie do majowego dołka i być może, przynajmniej na jakiś czas, wyhamuje spadki.

20190805_WIG_Banki_1_rok 

Temat CHF powraca niczym bumerang. Rosnąca liczba pozwów przeciwko bankom prędzej lub później może wymusić działania polityczne w tym obszarze. Powinny być one dobrze przemyślane, gdyż z jednej strony dotyczyć będą setek tysięcy polskich gospodarstw domowych, z drugiej – stabilności naszego sektora finansowego. Mamy nadzieję, że ciągle jest czas na wypracowanie sensownego kompromisu pomiędzy kredytobiorcami a bankami.

Reasumując, w ciągu ostatnich 5 tygodni kurs CHF wzrósł z 3,80 do 3,95, a indeks WIG-Banki spadł o 10%. Zakładamy, że – przynajmniej krótkoterminowo – sytuacja na obu frontach powinna zacząć się stabilizować.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.