Coś się zaczyna dziać na średnich i mniejszych spółkach

Komentarz z 04.02.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Wielu polskich inwestorów okres od marca 2017 r. do końca 2018 r. chciałoby wymazać z pamięci. Był to bardzo trudny czas dla średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW. Indeks sWIG80 przeszedł przez prawdziwą, ponad półtoraroczną, bessę. Gorszą niż w 2011 czy 2014 r.

20190204_swig80_10lat 

Spore grono spółek spadło do poziomów cenowych znanych tylko z dołka bessy 2008/2009. Czasami spadki były uzasadnione, np. załamaniem generowanych zysków. Ale w części przypadków kursy zniżkowały o wiele głębiej niż wynikałoby to z fundamentów spółek.

Kiedyś na GPW obowiązywała taka złota reguła. Wystarczyło znaleźć spółkę ze wskaźnikiem P/E w okolicach 10 i prędzej lub później można było na tej inwestycji zarobić. Obecnie w niektórych przypadkach wyceny spadły do 5-8-krotności zysków i przysłowiowy pies z kulawą nogą nie chce się nimi zainteresować. To nie jest normalne!

Ale rynek ma to do siebie, że porusza się od skrajnego przewartościowania do skrajnego niedowartościowania. I prędzej lub później inwestorzy przypomną sobie o zapomnianych spółkach na GPW. A pieniądze leżą na stole i wystarczy się po nie tylko schylić. Dowód? Minął zaledwie jeden miesiąc nowego roku, a 30 spółek osiągnęło już wzrost kursów o min 30%. Aby zarobić tyle na niezłej lokacie bankowej trzeba by czekać… 10 lat.

Reasumując, nadal nie twierdzimy, że już zaczęła się hossa na średnich i mniejszych spółkach na GPW. Ale po raz kolejny pozwalamy sobie zauważyć, że ich wyceny są obecnie bardzo niskie. A zgodnie z historią giełdowych cykli – jest to tylko kwestia czasu aż ich notowania powrócą do normalnych poziomów (a może nawet wyżej).

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.