Czy prezydent Trump doprowadzi globalną gospodarkę do recesji?

Komentarz z 26.08.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Reality show – tak w największym skrócie można podsumować politykę prowadzoną przez prezydenta Trumpa. Jeden tweet i bach, rynki albo w górę, albo w dół. Inne kwestie praktycznie straciły na znaczeniu.

Wojenki handlowe, które amerykański przywódca zaczął prowadzić kilka kwartałów temu, już spowodowały sporo zamieszania w globalnej gospodarce. Przede wszystkim wzrosła niepewność, niepewność tego, co może wydarzyć się nazajutrz, gdy pojawi się kolejny tweet.

Jak rozumiemy, strategicznie poczynania te mają przedłużyć okres dominacji Stanów Zjednoczonych. Ale czas, jaki został na to wybrany, chyba nie jest zbyt fortunny. Spowolnienie gospodarcze jest coraz bardziej odczuwalne. Oczywiście można liczyć na banki centralne, które są już w pogotowiu. Ale czy to wystarczy?

Jeśli D. Trump myśli o re-elekcji w przyszłym roku, to jego pozycja negocjacyjna będzie słabnąć z każdym miesiącem. I chyba wszyscy, na czele z Chińczykami, o tym wiedzą. Dlatego piątkowe ruchy prezydenta wyglądają jak strzelanie sobie w kolana. Podwyższanie ceł nie pomoże ani globalnej gospodarce, ani samemu D. Trumpowi. A czasu do przyszłorocznych wyborów będzie coraz mniej.

W powyższym kontekście można stwierdzić, że amerykański rynek akcji jest zadziwiająco odporny. I nawet piątkowe 2,5-3-procentowe spadki nie zmieniają naszego oglądu sytuacji – poziom 2.850 punktów na indeksie S&P500 jest prawdopodobnie zbyt wysoki wobec stanu globalnej gospodarki i działań amerykańskiego prezydenta.

20190826_SPX_1_rok 

Reasumując, zaczęło się od tweetów i wojenek handlowych. Rośnie jednak ryzyko, że wojenki przekształcą się w wojny, a globalna gospodarka dalej będzie wytracać swój impet. A to może przełożyć się na notowania, szczególnie amerykańskich akcji, które cały czas zachowują się nadspodziewanie mocno. Polski rynek powinien zacząć relatywnie korzystać na ewentualnym zamieszaniu, bo nasze akcje wcześniej zachowywały się słabiej i są po prostu tanie.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.