Długoterminowy trend wzrostowy na akcjach i obligacjach ciągle nie został zanegowany

Komentarz z 19.08.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

 

Ostatnie tygodnie na światowych rynkach były dość nerwowe. Głównym powodem były tweety prezydenta Trumpa, które w parze ze słabnącą globalną gospodarką, kosztowały inwestorów sporo zdrowia.

Pomimo tego najważniejsze indeksy, jak S&P500 czy Nasdaq, pozostają w pobliżu szczytów wszechczasów. A to oznacza, że długoterminowy trend wzrostowy, zapoczątkowany w I kwartale 2009 r., pomimo ostatniej nerwowości, nadal jest w mocy.

20190819_SPX_20_lat 

To samo dotyczy rynku obligacji. Przykładowo rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich systematycznie obniża się i ostatnio doszła do poziomu 1,5%.

20190819_10USY.B_20_lat 

W przypadku polskich aktywów hossa na rynku akcji jest mniej odczuwalna, chociaż długoterminowy wykres WIG nie jest zły.

20190819_WIG_20_lat 

Jeszcze lepiej prezentują się nasze obligacje skarbowe. Rentowność 10-letnich instrumentów spadła ostatnio do rekordowo niskiego poziomu 1,75%.

20190819_10PLY.B_20_lat 

Reasumując, pomimo spowolnienia w globalnej gospodarce, a nawet groźby recesji, rynki akcji, w szczególności amerykański, pozostają w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jeszcze bardziej dynamiczna hossa trwa na rynku obligacji, gdzie formuje się największa bańka wszechczasów, którą zawdzięczamy głównie ultra luźnej polityce banków centralnych. Coraz większa liczba instrumentów dłużnych dąży ze swoimi rentownościami w kierunku 0. Przekłucie tej bańki będzie prawdopodobnie miało miejsce, gdy rządzący przekierują strumień pieniędzy z rynków finansowych wprost do gospodarstw domowych (helicopter money).

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.