Fundusze QUERCUS w gronie najlepszych produktów absolutnej stopy zwrotu

Analizy.pl dokonały kolejnego podsumowania wyników funduszy absolutnej stopy zwrotu na koniec września br.

Miło nam jest przekazać, że w gronie najlepszych funduszy otwartych znalazły się QUERCUS Global Balanced (100% skuteczność) i QUERCUS Stabilny (92% skuteczność).

22.10.2021_wykres nr 1

W gronie funduszy zamkniętych na prowadzeniu QUERCUS Multistrategy FIZ (skuteczność 96%).

22.10.2021_wykres nr 2

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem:  Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (wrzesień 2021) – wciąż jest wiele do poprawy - Analizy.pl