I Konferencja Inwestycyjna Quercus TFI S.A.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyła się I Konferencja Inwestycyjna Quercus TFI S.A. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tezy.

2019: to nie będzie zły rok dla Inwestorów

Jarosław Jamka, Zarządzający QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Global Balanced Plus FIZ 
Zbliżamy się do spowolnienia / recesji – tak wyceniają to rynki kapitałowe, niemniej ciągle możemy liczyć na wzrosty na rynku akcji, a także na bardzo dobre stopy zwroty z obligacji skarbowych. To jedyny moment w całym cyklu, gdzie obligacje skarbowe mogą dać zarobić więcej niż akcje. Tak było pod koniec każdego cyklu, w tym także w 2007 i 2008 r. Uwadze polecamy 10-letnie obligacje amerykańskie i niemieckie.
Kiedy będzie spowolnienie / recesja? To rynki będą wyceniać na bieżąco. Decydującą rolę odegra globalne makro, banki centralne i politycy. Zachowanie się rynków, w szczególności akcji, też ma spory wpływ na moment wejścia w spowolnienie / recesję. Dalsze wzrosty cen akcji, szczególnie   w USA, odsuwają w czasie ten moment. Jeżeli w 2Q19 nastąpi oczekiwana poprawa w makro, pomoże to odłożyć w czasie koniec cyklu. Wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2020 r. także motywują administrację D. Trumpa do zadbania o gospodarkę i rynki.

Tomasz Hońdo, Starszy Analityk
Zachowanie WIG mocno przypomina cykliczne zdarzenia z lat 2011-13 i 2015-17, co oznaczałoby, że jest szansa na jeszcze jedną falę hossy i dojście do nowych rekordów w perspektywie do kilkunastu miesięcy.
Wyceny na GPW są niewygórowane, a nawet niskie – mediana P/E dla całego rynku to niespełna 11.
Główne ryzyko – w USA mamy końcówkę ekspansji trwającej od 2009 r., choć nie ma jednoznacznych sygnałów, że ta ekspansja musi się skończyć już  teraz. Równie dobrze może potrwać jeszcze nawet kilkanaście miesięcy. 
Przyszła recesyjna bessa na świecie to nie tylko zagrożenie, ale też potencjalna okazja do zakupów po atrakcyjniejszych cenach. Obecnie szacunki długoterminowych stóp zwrotu w USA są bardzo niskie (u nas i na rynkach wschodzących – umiarkowane).

Krzysztof Grudzień, Zarządzający QUERCUS Ochrony Kapitału
Polska gospodarka będzie rozwijać się wolniej niż w poprzednich latach, ale dzięki pakietom fiskalnym utrzyma w najbliższym czasie dosyć wysoką dynamikę wzrostu PKB.
Silny rynek pracy będzie pozytywnie wpływał na dalszy wzrost oszczędności gospodarstw domowych.
Z kolei niski poziom inwestycji prywatnych wpływa na wysoki poziom depozytów przedsiębiorstw.
System bankowy pozostanie, a nawet powiększy swoją nadpłynność.
Powyższe czynniki wraz z uspokojeniem na rynku papierów korporacyjnych powinny sprzyjać napływom do funduszy dłużnych.
Wśród emitentów długu korporacyjnego zyskują liderzy branż. 
Największe ryzyko – eskalacja problemów w słabszych finansowo bankach.

Bartłomiej Cendecki, Zarządzający QUERCUS Stabilny i QUERCUS Absolute Return FIZ
Polskie akcje znacznie tańsze i atrakcyjniejsze od amerykańskich i europejskich.
Najbardziej atrakcyjną wycenowo klasą aktywów są obecnie akcje średnich i małych polskich spółek - dużo miejsca do odbicia po 2 bardzo słabych latach, ciągle słaby sentyment inwestorów do polskich akcji -> dużo miejsca na poprawę.
W krótkim terminie należy zachować ostrożność – słabe dane makroekonomiczne, Brexit, wojny handlowe -> możliwość globalnej korekty w najbliższym czasie, po ostatnich dynamicznych wzrostach, szczególnie w USA -> minimum 10% korekta zrobiłaby miejsce na kolejny ruch wzrostowy.
W dłuższym terminie w Polsce dużo potencjału do wzrostu rynku akcji. 2019 to rok podwójnych wyborów politycznych, PPK na horyzoncie, niskie wyceny, dużo środków pieniężnych na lokatach bankowych -> potencjalny napływ do bardziej ryzykownych aktywów.

Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Dłużny Krótkoterminowych i QUERCUS Obligacji Skarbowych
Polska gospodarka będzie rozwijać się w najbliższych latach w nieco wolniejszym tempie niż dotychczas.
Niska, stabilna inflacja będzie „trzymać” stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez dłuższy okres.
Globalne spowolnienie spowoduje, że najbliższe lata będą należały do obligacji skarbowych.
Zyskiwać powinny głównie obligacje z krajów rozwiniętych, a także wybrane kraje z rynków wschodzących (w tym polskie).
Największym ryzykiem jest – jak zwykle – ryzyko polityczne.

Arkadiusz Bebel, Zarządzający QUERCUS Global Growth
Wyceny w USA są neutralne, zgodne z długoterminowymi średnimi, nie można wykluczyć przyspieszenia wzrostów -> bańki w przeciągu 12 miesięcy (jeszcze nie czas na sprzedawanie). „A bull market is like sex. It feels best just before it ends.” – W. Buffett.
W Europie Zachodniej jest sporo okazji inwestycyjnych, wiele spółek mocno pospadało m.in. przez spowolnienie w przemyśle, szczególnie samochodowym.

Sebastian Buczek, Zarządzający QUERCUS Agresywny i QUERCUS Multistrategy FIZ
Kryzysy przychodzą zwykle wtedy, kiedy się ich wszyscy najmniej spodziewają. Dziś o spowolnieniu i groźbie recesji mówi wielu. Jest więc spora szansa na to, że sytuacja w globalnej gospodarce w najbliższych kwartałach nie będzie wcale taka zła.
Banki centralne robią wszystko, co mogą, by pomóc inwestorom.
Zobaczymy czy na wysokości zadania staną również politycy.
Podtrzymujemy naszą tezę z początku br., że rok 2019 nie będzie zły dla polskich inwestorów. I kwartał potwierdza nasze założenia.