Jacek Babiński z Sequoia FIZ przechodzi do Pekao TFI S.A.

Warszawa, 3 września 2018 r. Autorski fundusz Sequoia FIZ Jacek Babiński prowadził w Quercus TFI S.A. od listopada 2017 r. Od początku istnienia Fundusz uzyskał dodatnią stopę zwrotu, mimo zmiennej sytuacji na rynkach finansowych. Dla dobra Uczestników Funduszu, Quercus TFI S.A. i Pekao TFI S.A. uzgodnią w najbliższym czasie warunki przeniesienia Funduszu.


„Jacek dał się poznać z jak najlepszej strony. Szczerze życzymy mu powodzenia w nowej, dużej organizacji, a Uczestnikom Funduszu jak najwyższych stóp zwrotu w przyszłości.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

„Bardzo dziękuję Quercus TFI S.A. za ten blisko rok bardzo dobrej współpracy. Przez ten czas zyskałem nowe doświadczenia, które zaprocentują w kolejnych etapach działalności Funduszu.” – podsumował zmianę Jacek Babiński, Zarządzający Sequoia FIZ.