Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Miło jest nam zakomunikować, że w 2020 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +26,7%. W tym czasie WIG (nie jest benchmarkiem dla Funduszu, a jedynie punktem odniesienia) osiągnął wynik -1,4%.

Wykres 1. Wzrost wartość certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w 2020 r.
04.01.2020_wykres_nr_1 
Źródło: Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników Funduszu znajduje się w dalszej części niniejszego materiału.

Podsumowanie sytuacji rynkowej
Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii rynków finansowych. Nieoczekiwana globalna pandemia koronawirusa z jednej strony i spektakularna reakcja banków centralnych, które zwiększyły swoje bilanse łącznie o 4 biliony (!) dolarów, z drugiej, były najważniejszymi wydarzeniami ostatnich 12 miesięcy. Pomimo gospodarczych perturbacji, szczególnie w 2Q20, inwestorzy zamykają ubiegły rok (w większości przypadków) z pozytywnym bilansem. Szczególnie dotyczy to akcji spółek technologicznych, polskich średnich i mniejszych firm, obligacji i złota.

Akcje rynków rozwiniętych osiągnęły nowe rekordy wszechczasów. Najlepiej wypadły spółki nowych technologii, które okazały się największym „beneficjentem” koronawirusa. Główne światowe indeksy osiągnęły następujące stopy wzrostu: Nasdaq 43,6%, S&P500 16,3%, DAX o 3,6%.

Wykres 2. S&P500 – ostatni rok
04.01.2020_wykres_nr_2 
Źródło: stooq.pl

Na warszawskiej GPW rozwój wydarzeń nie był aż tak pozytywny, aczkolwiek dzięki temu perspektywy na rok 2021 są relatywnie bardziej korzystne. WIG nieznacznie stracił na wartości (1,4%). Na przestrzeni całego roku z blue chips najlepiej wypadły: Dino (+101%) i KGHM (+92%), natomiast na drugim biegunie znalazły się: Lotos (-49%) i banki Alior, Santander, Pekao (stopy zwrotu ok. -40%).

Wykres 3. WIG – ostatni rok
04.01.2020_wykres_nr_3
Źródło: stooq.pl

Jednym z najlepszych indeksów na świecie był w ubiegłym roku sWIG80, który zyskał 33,6%, zbliżając się do rekordu wszechczasów z początku 2017 r. Z pozytywnie zachowujących się walorów, ze stopami zwrotu rzędu setek procent (!), warto wyróżnić m.in. Mercator Medical, XTB czy Ten Square Games.

Wykres 4. sWIG80 – ostatni rok
04.01.2020_wykres_nr_4 
Źródło: stooq.pl

Ceny obligacji skarbowych na świecie istotnie zyskały na wartości, szczególnie w pierwszych 4-5 miesiącach 2020 r. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 0,92%, niemieckich do -0,57%, a polskich do 1,23%. Koniunktura na rynku obligacji korporacyjnych również była bardzo dobra, za wyjątkiem marca, kiedy I fala koronawirusa spowodowała panikę wśród inwestorów. Instrumentom korporacyjnym sprzyjały wyjątkowo niskie stopy procentowe oraz olbrzymia płynność w globalnym systemie finansowym.

W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją długoterminowej hossy rozpoczętej w 3Q18. Kruszec zyskał 24%, osiągając 1.900 dolarów za uncję. Również w przypadku drugiego metalu szlachetnego – srebra, mieliśmy do czynienia z hossą. Rozpoczęła się ona w 2Q20, czyli jest relatywnie bardzo młoda, a skala wzrostów była bardziej dynamiczna niż w przypadku złota. Srebro zyskało w 2020 r. 47%. Kurs ropy naftowej zanotował załamanie w pierwszych 4 miesiącach, po czym rozpoczął wzrosty, które trwały do końca roku. Mimo poprawy w ciągu ostatnich 8 miesięcy, na przestrzeni całego roku ropa potaniała o 20%, osiągając 48,5 dolarów za baryłkę. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą udany rok. Notowania wzrosły o blisko 25%, do 352 dolarów za funt.

Złoty podlegał w ubiegłym roku silnym wahaniom. Na przestrzeni 12 miesięcy nasza waluta straciła do euro i zyskała do dolara, co wynikało z umocnienia europejskiej waluty. EURUSD zmienił trend w 2Q20. Na koniec roku kursy wynosiły: euro 4,56 zł, dolar 3,73 zł i frank 4,22 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok
04.01.2020_wykres_nr_5 
Źródło: stooq.pl

Reasumując, rok 2020 przejdzie do historii rynków finansowych. Mimo nieoczekiwanej globalnej pandemii koronawirusa, która miała olbrzymi wpływ na nasze codzienne życie i koniunkturę gospodarczą, inwestorom (w większości) udało się zamknąć rok z pozytywnym bilansem dzięki spektakularnej aktywności banków centralnych, które zwiększyły swoje bilanse łącznie o 4 biliony dolarów.

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ
Wzrost wartości certyfikatów o 26,7% spowodowany był głównie zyskiem na części akcyjnej. Udało się nam dobrze wykorzystać okres koronawirusowego krachu i zarobić na selekcji spółek. Największym kontrybutorem do wyników był XTB w 2Q20 i banki w 4Q20.

Pozycje zabezpieczające kontrybuowały do wyników Funduszu negatywnie. Zyskaliśmy wprawdzie na krótkiej pozycji na WIG20 (spadek o 7,7%), ale ujemny wpływ miały zabezpieczenia na Nasdaq (wzrost futures o 47,2%) i KGHM.

Część dłużna Funduszu pracowała bez zarzutów. Największymi pozycjami wśród obligacji są: MCI Capital, Kruk i Erbud.

Część surowcowa miała lekko pozytywny wpływ na wynik Funduszu ze względu na wzrost kursu złota o 24%.

Na koniec okresu struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco:
•    akcje 66% (minus pozycje zabezpieczające łącznie 10%, które stanowiły kontrakty futures na Nasdaq i WIG20),
•    gotówka, instrumenty dłużne i depozyty 33%,
•    ekspozycja na złoto 9% i srebro 1%.

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco:
•    złoty 99%,
•    inne 1%.

Perspektywy
Jakie są perspektywy na rok 2021? Odpowiadając najkrócej – dobre. Nadchodzący rok powinien być rokiem pokoronawirusowym. Świat powinien zacząć wracać do normalności, co ostatecznie powinno nam się udać w roku 2022.

Wśród kluczowych czynników, wywierających największy wpływ na rynki, dostrzegamy następujące:
ZEWNĘTRZNE
+ Walka z koronawirusem nie jest jeszcze skończona, ale szczepionki dają nadzieję na pokonanie pandemii w 2021 r.
+ Banki centralne cały czas prowadzą ultra luźną politykę monetarną -> nadpłynność w globalnym systemie finansowym -> wzrost cen różnych aktywów
+ Wybory prezydenckie w USA rozstrzygnięte, możliwa większa przewidywalność w polityce międzynarodowej
- Krótkoterminowo amerykański rynek akcji zaczyna się przegrzewać
WEWNĘTRZNE
+ Wyceny wielu polskich spółek są niskie z długoterminowej perspektywy
+ Środki z depozytów oprocentowanych na 0% będą przepływać do funduszy inwestycyjnych, na rynek nieruchomości, do obligacji, na GPW
+/? Środki z PPK będą napływać na GPW, znak zapytania, co dalej z OFE
+ Możliwe rozwiązanie problemu CHF w przypadku banków

Nasz Barometr Inwestorów dał 2 mocne sygnały kupna polskich akcji w trakcie 2020 r. Najpierw w marcu, później w październiku. Obecnie jest w strefie neutralnej, czyli cały czas daleko od strefy euforii. A to oznacza, że można akumulować polskie akcje, szczególnie jeśli przytrafiłaby się jakaś korekta.

Wykres 6. Barometr Nastrojów na GPW – ostatnie 10 lat
04.01.2020_wykres_nr_6 
Źródło: qnews.pl

Nadal inwestować w średnie i mniejsze spółki? Po 2 latach bardzo mocnego zachowania tego segmentu rynku względem blue chips, można postawić tezę, iż w roku 2021 wszystkie rodzaje spółek na GPW powinny zyskiwać i że nie będzie tak dużych różnic w zachowaniu sWIG80 względem WIG20, jak w latach 2019-2020.

Wykres 7. Siła relatywna sWIG80 do WIG20 – ostatnie 10 lat
04.01.2020_wykres_nr_7 
Źródło: stooq.pl

Konkluzje
Krótkoterminowo amerykański rynek akcji zaczyna się przegrzewać, co może zapowiadać zbliżającą się korektę.
Szczepionki na koronawirusa znacząco zwiększają szansę na pokonanie pandemii w 2021 r. i stopniowy powrót do normalności.
W Polsce podobają nam się głównie 3 kwestie:
•    wyceny wielu spółek na GPW są niskie,
•    nastroje inwestorów są dalekie od euforii,
•    przenoszenie środków z nieoprocentowanych depozytów do funduszy dopiero się zaczyna.
Reasumując, oczekujemy dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r. WIG powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.