Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Miło jest nam zakomunikować, że w I kwartale 2021 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +10,7%. W tym czasie WIG (nie jest benchmarkiem dla Funduszu, a jedynie punktem odniesienia) osiągnął wynik +1,9%.

Wykres 1. Wzrost wartość certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w latach 2019-2021 r.
02.04.2021_wykres_1 
Źródło: Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników Funduszu znajduje się w dalszej części niniejszego materiału.

Podsumowanie sytuacji rynkowej
Akcje rynków rozwiniętych, mierzone S&P500 czy DAX, ustanowiły w 1Q21 nowe rekordy wszechczasów. Główne światowe indeksy osiągnęły w br. następujące stopy zwrotu: Nasdaq +2,8%, S&P500 +5,8%, DAX +9,4%.

Wykres 2. S&P500 – ostatni rok
02.04.2021_SPX_1_rok 
Źródło: stooq.pl

W przypadku WIG w 1Q21 dominował trend boczny. Główny indeks GPW zyskał 1,9%. Z blue chips do tej pory w br. najlepiej zachowywały się banki: Santander (+18%) i Pekao (+16%), natomiast na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne: Allegro (aż -34%) i CD Projekt (-31%).

Wykres 3. WIG – ostatni rok
02.04.2021_WIG_1_rok 
Źródło: stooq.pl

Bardzo dobrą passę utrzymywał cały szeroki rynek polskich spółek. Ponad 100 z nich podrożało w br. już o 33% i więcej. sWIG80 zyskał 15,3%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Serinus (+299%), Mabion (+273%), sektor budowlany czy TFI.

Wykres 4. sWIG80 – ostatni rok
02.04.2021_sWIG80_1_rok 
Źródło: stooq.pl

Ceny obligacji spadały. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła znacznie do 1,74%, niemieckich i polskich w mniejszej skali do -0,29% i 1,55%. Można skonkludować, że tempo szczepień miało pewien wpływ na oczekiwania inwestorów co do szybszego wyjścia amerykańskiej gospodarki z problemów związanych z pandemią. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami notowań. Złoto straciło w br. 9,5%, osiągając 1.716 dolarów za uncję, przetestowawszy w marcu wsparcie na poziomie 1.700 dolarów. Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła o 7,1% do 24,53 USD za uncję. Kurs ropy naftowej znacząco wzrósł do blisko 60 dolarów za baryłkę (+22%), oddziałując negatywnie na oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą udany okres. Od początku roku jej notowania wzrosły o blisko 14%, do 4 dolarów za funt.

Złoty osłabił się w marcu, na co pewien wpływ mogła mieć III fala koronawirusa w Polsce, która przybrała agresywniejszy charakter, niż dwie poprzednie. Kursy wynosiły: euro 4,63 zł, dolar 3,95 zł i frank 4,18 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok
02.04.2021_EURPLN_1_rok 
Źródło: stooq.pl

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ
Wzrost wartości certyfikatów o 10,7% spowodowany był głównie zyskiem na części akcyjnej. Szczególnie mocno zachowywały się polskie średnie i mniejsze spółki, w tym korzystające z dobrej koniunktury rynkowej Skarbiec i Ipopema. Pozytywny wpływ na wynik miały również banki i PZU.

Pozycje zabezpieczające kontrybuowały do wyników Funduszu neutralnie. Zyskaliśmy wprawdzie nieco na krótkiej pozycji na WIG20 (spadek o 2,3%), ale nieznacznie ujemny wpływ miały zabezpieczenia na Nasdaq (wzrost futures o 1,6%).

Część dłużna Funduszu pracowała bardzo dobrze. Największymi pozycjami wśród obligacji są: MCI, Lokum, Kruk i Erbud.

Część surowcowa miała lekko negatywny wpływ na wynik Funduszu ze względu na spadek kursu złota o 9,5% i srebra o 7,1%.

Na koniec okresu struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco:
•    akcje 61% (minus pozycje zabezpieczające łącznie 10%, które stanowiły kontrakty futures na Nasdaq i WIG20),
•    gotówka, instrumenty dłużne i depozyty 38%,
•    ekspozycja na złoto 6,5% i srebro 1,5%.

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco:
•    złoty 99%,
•    inne 1%.

Perspektywy
Podtrzymujemy nasze prognozy na rok 2021. Krótkoterminowo wygląda na to, że rynki wybroniły się przed korektą. W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
•    wyceny wielu spółek na GPW są niskie,
•    nastroje inwestorów są dalekie od euforii,
•    środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych.
Podsumowując, oczekujemy dwucyfrowych stóp zwrotu z polskich akcji w 2021 r. WIG powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt. Ewentualne korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.