Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

W I półroczu 2022 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu -6,5% przy spadku głównych indeksów giełdowych o ok. 20% i więcej.

Wykres 1. Wzrost wartość certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w latach 2019-2022 r.

05.07.2022_wykres nr 1
Źródło: Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników Funduszu znajduje się w dalszej części niniejszego materiału.

Podsumowanie sytuacji rynkowej

II kwartał upłynął pod znakiem kontynuacji spadków. Tym razem, oprócz wysokiej inflacji, inwestorów zaczęło niepokoić ryzyko silnego spowolnienia gospodarczego na świecie i w Polsce. Według stanu na koniec pierwszego półrocza, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -20,6%, Nasdaq -29,5%, DAX -19,5%, a więc znacznie poniżej zamknięć z końca maja.

Wykres 2. S&P500 – ostatni rok

05.07.2022_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Polskie akcje również straciły na wartości. Po czerwcu WIG zwiększył stratę do 22,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się firmy surowcowe i energetyczne: JSW (+85%) i PGE (+32%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -56% i LPP -46% oraz CDR -50%.

Wykres 3. WIG – ostatni rok

05.07.2022_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek kontynuował spadki, choć ciągle w nieco wolniejszym tempie. sWIG80 spadł w br. o 13,8%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+384%), Lubawa (+116%) czy Votum (+113%). Straciły za to: Kernel (-66%) czy TEN (-65%).

Wykres 4. sWIG80 – ostatni rok

05.07.2022_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu spadły, a rentowności wzrosły, w przypadku instrumentów 10-letnich do 6,87%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 3,02%, a niemieckich do 1,34%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były bardzo wysokie odczyty inflacyjne, oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne, a w drugiej części czerwca wizja silnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

Wykres 5. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

05.07.2022_wykres nr 5
Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen surowców energetycznych. Ropa naftowa podrożała do 106 dolarów (+41% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.807 dolarów za uncję (-1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się słabiej, taniejąc do 20,4 USD za uncję (-13%). Miedź zniżkowała znacząco do 3,7 dolarów za funt (-17%).

Notowania złotego osłabiły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,70 zł, dolar 4,49 zł i frank 4,70 zł.

Wykres 6. EURPLN – ostatni rok

05.07.2022_wykres nr 6
Źródło: stooq.pl


Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Spadek wartości certyfikatów o 6,5% w I półroczu spowodowany był głównie stratą na części akcyjnej i metalach szlachetnych. Polskie akcje, poza spółkami surowcowymi, w większości przypadków zanotowały znaczące spadki. WIG stracił 22,7%.

Pozycje zabezpieczające kontrybuowały do wyników Funduszu bardzo pozytywnie. Dodatni wpływ miały zabezpieczenia na Nasdaq (spadek futures aż o 29,4%), na WIG20 (spadek o 25,2%) i na DAX (spadek 19,5%).

Część dłużna Funduszu pracowała dobrze. Największymi pozycjami wśród obligacji są: MCI, Lokum i Kruk.

Część surowcowa, po udanym I kwartale, miała negatywny wpływ na wynik Funduszu w II kwartale ze względu na spadek cen złota i srebra.

Na koniec okresu struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco:
  • akcje 51% (minus zmniejszone pozycje zabezpieczające łącznie 23%, które stanowiły kontrakty futures na DAX, WIG20, Nasdaq i S&P500),
  • gotówka, instrumenty dłużne, depozyty i certyfikaty inwestycyjne 48%,
  • ekspozycja na złoto 12% i srebro 2%.

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco:
  • złoty 95%,
  • inne 5%.

Perspektywy

Reasumując, pierwsza połowa roku nie była łatwa dla inwestorów. Ceny akcji i obligacji spadły. Podrożały jedynie surowce energetyczne i rolne, napędzając inflację. Nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynkowych w kolejnych miesiącach. Wojna w Ukrainie trwa. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Ryzyko silnego spowolnienia gospodarczego na świecie zacznie się materializować. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim solidne wyniki finansowe spółek i atrakcyjne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.