Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Global Balanced zanotował w październiku wynik +1,52%, a łączna stopa zwrotu za dziesięć miesięcy 2021 r. wyniosła +7,80%. Wykorzystaliśmy wrześniową słabość rynku do akumulacji przecenionych aktywów, co przyniosło wymierne korzyści w ostatnim miesiącu.

Po wrześniowej korekcie na rynkach akcji i obawach o globalne konsekwencje chińskiego kryzysu budowlanego nie pozostał właściwie żaden ślad. Amerykańskie indeksy ponownie poprawiają indeksy wszech czasów, a skłonność do skrajnie ryzykownych zagrań wśród tamtejszych inwestorów po raz kolejny jest wysoka. W ostatnim miesiącu obserwowaliśmy m. in. spektakularny wyskok DWAC – nowej spółki celowej, brandowanej nazwiskiem Donalda Trumpa. Po przedstawieniu mglistych planów konkurencji z Facebookiem, Amazonem, Disneyem i Microsoftem, jej akcje w dniu debiutu urosły kilkunastokrotnie, osiągając niespełna 5mld dolarów kapitalizacji. W przypadku Avis Budget (wypożyczalnia samochodów) wystarczyła z kolei wzmianka o zamiarze nabycia samochodów elektrycznych, by podwoić kurs akcji i podnieść wartość spółki o ok. 8mld USD. Nie sposób pominąć również Teslę, która przebiła barierę biliona dolarów i stała się piątą największą spółką w Stanach Zjednoczonych.

Co ciekawe, sytuacja w realnej gospodarce również zaczyna wyglądać nieco bardziej optymistycznie. Ceny gazu i ropy ulegają powolnej stabilizacji w obliczu coraz częstszych, słownych interwencji polityków. Bezczynne nie pozostały również Chiny, które zmagały się z realnym zagrożeniem przerw w dostawach prądu do przemysłu w związku z niedoborami surowców. W ciągu zaledwie 90 dni zwiększyły one wydobycie węgla o 1.2mln ton dziennie (do 11.9mln), co stanowi mniej więcej równowartość całej polskiej produkcji. Może to być pierwszy sygnał, że rekordowo wysokie ceny węgla zostaną nieco przyhamowane. Co ciekawe, w październiku poznaliśmy również dane produkcyjne JSW za trzeci kwartał, którego wydobycie… spadło o 15% r/r. Powoli odkorkowują się również łańcuchy dostaw. W zeszłym miesiącu pisaliśmy o spadkach cen na wybranych trasach kontenerowych, natomiast w ostatnich dniach obserwujemy również silną korektę popularnego indeksu Baltic Dry (średnie ceny dla statków Panamax, Capesize i Supramax).

Nieźle wygląda również ostatni raport z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w październiku o 531 tys., bijąc oczekiwania analityków. Co ważne, sektor prywatny zanotował jeszcze mocniejszy przyrost, jednak wynik ten został nieco zamaskowany przez słabszy sektor publiczny. Ponadto, dane za wrzesień uległy mocnej rewizji w górę, co tylko podkreśla optymistyczny wydźwięk najnowszego raportu. Poprawa na rynku pracy jest niezwykle cenną informacją dla Fedu, gdyż pozwala na konsekwentną realizację planu zacieśniania polityki monetarnej. Rynek spodziewa się obecnie szybkiego wygaszenia programu skupu aktywów i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp w czerwcu 2022 r. Jeżeli udałoby się utrzymać powyższe tendencje gospodarcze (odbijający rynek pracy i stopniowe słabnięcie impulsów inflacyjnych), to obecny tapering wcale nie musi doprowadzić do wyprzedaży na rynkach.

Po wielu miesiącach przeważania spółek cyklicznych, w październiku przesunęliśmy się nieco mocniej w kierunku defensywnych grup aktywów. Zamknęliśmy m. in. naszą pozycję w bankach i ropie naftowej, jednocześnie zwiększając udział akcji amerykańskich. Przeważamy m.in. Nasdaqa, Russella i Topixa, posiadamy również pozycje w spółkach z sektora półprzewodników. Po długiej przerwie nieco przychylniej patrzymy w kierunku obligacji, jednak duration funduszu nadal wynosi niespełna 2. 

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i życzymy dalszych, udanych inwestycji.

Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Balanced

Po niemal trzech kwartałach konsolidacji, Russell 2000 zdobył nowy szczyt

2021.11.09 Wykres 1
 
Powrót skłonności do ryzyka: duża aktywność na opcjach call na Teslę

2021.11.09 Wykres 2

Po dwóch słabszych raportach z rynku pracy wreszcie zobaczyliśmy bardziej optymistyczne dane

2021.11.09 Wykres 3
 Źródło: Bloomberg / BLS

Kwartalne wyniki Subfunduszu (na koniec października)

2021.11.09 Wykres 4


Ekspozycja Subfunduszu na poszczególne segmenty aktywów

2021.11.09 Wykres 5
 
Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu. Przykładowo portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 5,1%, a z WIG20 23,4%.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.