Komentarz miesięczny QUERCUS Stabilny

Wrzesień przyniósł na krajowy rynek niedużą korektę notowań polskich akcji. Indeks WIG cofnął się do poziomu około 70 tysięcy punktów i pod koniec miesiąca doszło do lekkiego odbicia cen. Widocznie zwiększyła się zmienność notowań i utrzymuje się ona także na początku października. Stopa zwrotu z Funduszu we wrześniu 2021 r. wyniosła -0,98%, a od początku br. +14,3% (indeks WIG w tym samym okresie wzrósł o 23,3% - podkreślamy, iż indeks WIG nie jest benchmarkiem Funduszu). Stopa zwrotu Funduszu za okres ostatnich 12 miesięcy to +16,8% (wykres poniżej). Wyniki oceniamy cały czas jako bardzo solidne.

19.10.2021_wykres nr 1


Stopa zwrotu Funduszu od początku 2021 r. w dalszym ciągu jest wyższa od wszystkich Funduszy mieszanych stabilnego wzrostu inwestujących na rynku polskim i jednocześnie najlepsza spośród wszystkich Funduszy absolutnej stopy zwroty konserwatywnych (zgodnie z danymi Analizy.pl).

We wrześniu zmniejszyliśmy nasze zaangażowanie w akcje do poziomu bliżej 38-40%, widząc większą zmienność na rynkach i słabsze zachowanie krajowych akcji. Kontynuowaliśmy dalej w niewielkim stopniu zwiększanie udziału akcji największych spółek z WIG20. Dodatkowo zwiększyliśmy alokacje w sektorach, które do tej pory nie były w portfelu akcyjnym, a które od początku 2021 roku zachowywały się bardzo słabo. Mowa tutaj głównie o sektorze gier i e-commerce, które mocno przeceniły się i gdzie wyceny stały się ponownie całkiem atrakcyjne. Obecnie spółki z WIG20 stanowią ok. 40% portfela akcyjnego Funduszu, a spółki średnie i mniejsze ok. 60%.

We wrześniu Fundusz odnotował stratę na części inwestycji w obligacje skarbowe. Jednocześnie ostatnią coraz większą słabość krajowych obligacji Skarbu Państwa wykorzystaliśmy do mocniejszego zwiększenia duration portfela obligacji skarbowych Funduszu. Uważamy, iż obecne poziomy rentowności stały się już całkiem atrakcyjne z bardziej krótkoterminowego podejścia. Wzięliśmy udział także w dwóch nowych emisjach obligacji korporacyjnych. Kolejne emisje powinny mieć miejsce w następnych tygodniach i będziemy także w nich partycypować.

Warto podkreślić, iż cały czas systematycznie rosną aktywa Funduszu. Na koniec sierpnia 2021 r. wartość aktywów wynosiła 196 mln PLN (w porównaniu do 63 mln PLN na koniec 2020 r.). Widzimy rosnące zaufanie Inwestorów do naszego Funduszu. Taka wielkość aktywów daje w dalszym ciągu dużą elastyczność w zarządzaniu.

Wyceny dużej części spółek pozostają na relatywnie atrakcyjnych poziomach z długoterminowej perspektywy, dalej ciągle na poziomie wskaźnika cena/zysk ok. 10 i cena/wartość księgowa ok. 1,0-1,2.

W samym październiku spodziewalibyśmy się jeszcze kontynuacji podwyższonej zmienności na krajowym rynku akcji. Jednocześnie widzimy, iż przebieg obecnej korekty ma miejsce bardziej w formie niedużej konsolidacji i słabsze momenty wykorzystywalibyśmy do odbudowy większego zaangażowania Funduszu w akcje. Zakładamy, iż ostatnie miesiące roku będą pozytywne dla polskich akcji.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.