Kwiecień: powrót do spadków

Komentarz z 30.04.2022 r.
Sebastian Buczek,
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Po udanym marcu, w kwietniu rynki finansowe powróciły do tendencji spadkowej. Według stanu na koniec minionego miesiąca, główne indeksy giełdowe zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -21,1%, DAX -11,3%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

02.05.2022_wykres nr 1
Źródło: stooq.pl

Polskie akcje również zanotowały korektę. Po kwietniu WIG zwiększył stratę do 16,7%. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe i energetyczne: JSW (+94%) i PGE (+23%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -50% i LPP -45%.

Wykres 2. WIG – ostatni rok

02.05.2022_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek zachował się relatywnie nieźle, sWIG80 spadł w br. o 7,5%. Najbardziej na wartości zyskały: Lubawa (+133%) czy Bogdanka (+67%). Straciły za to: TEN (-55%) czy Kernel (-54%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

02.05.2022_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu nadal wyraźnie osłabiały się. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła już do 6,34%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,94%, a niemieckich do 0,94%. Głównym powodem były kolejne bardzo wysokie odczyty inflacyjne i oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Koniunktura na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

02.05.2022_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami i spadkami cen. Ropa naftowa oscylowała na poziomie ok. 105 dolarów (+39% w br.). Złoto po udanym początku kwietnia, w kolejnych tygodniach potaniało do 1.912 dolarów za uncję (+5%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się podobnie, taniejąc do 23,1 USD za uncję (-1%). Miedź zniżkowała do 4,41 dolarów za funt (-1%).

Notowania złotego osłabiły się nieco, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,67 zł, dolar 4,43 zł i frank 4,56 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

02.05.2022_wykres nr 5
Źródło: stooq.pl

Reasumując, kwiecień przyniósł powrót do tendencji spadkowej na rynkach. Nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw w kolejnych miesiącach. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu II fazy wojny na Ukrainie.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.