Lipiec: zmiana trendu na rynkach obligacji stała się faktem

Komentarz z 30.07.2022 r.
Sebastian Buczek,
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Lipiec przyniósł zmianę długoterminowego trendu na rynkach obligacji na wzrostowy, a tym samym poprawę sytuacji na rynkach akcji. Inwestorzy w mniejszym stopniu przejmowali się bieżącą b. wysoką inflacją, a zaczęli dyskontować spowolnienie w globalnej gospodarce w kolejnych kwartałach. Prym wiodły, wcześniej znacząco przecenione, spółki technologiczne. Według stanu na koniec lipca, główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -20,8%, DAX -15,1%, a więc znacznie powyżej zamknięć z końca czerwca.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

01.08.2022_wykres nr 1
Źródło: stooq.pl

Polskie akcje również zyskały na wartości, choć w mniejszym stopniu. Po lipcu WIG zmniejszył stratę do 20,6%. Od początku roku z blue chips najlepiej zachowywały się firmy surowcowe i energetyczne: JSW (+46%) i PGE (+28%). Na drugim biegunie znalazły się CCC -59% oraz CDR -52%.

Wykres 2. WIG – ostatni rok

01.08.2022_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek konsolidował się po przecenie w okresie listopad-czerwiec. sWIG80 spadł w br. o 13,7%. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+413%), Bumech (+204%) i Votum (+145%). Straciły za to: TEN (-71%) czy Kernel (-54%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

01.08.2022_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Ceny polskich obligacji skarbowych zmieniły trend na wzrostowy. Instrumenty o stałym oprocentowaniu gwałtownie zyskały na wartości. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność spadła znacząco do 5,54%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na całym świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła do 2,66%, a niemieckich do 0,81%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę nie były już b. wysokie bieżące odczyty inflacyjne, a wizja silnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

01.08.2022_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z kontynuacją korekty cen i odbiciem pod koniec miesiąca. Ropa naftowa potaniała do 97 dolarów (+31% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.763 dolarów za uncję (-4%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – praktycznie nie zmieniła notowań, taniejąc nieznacznie do 20,2 USD za uncję (-14%). Miedź zniżkowała do 3,6 dolarów za funt (-20%).

Notowania złotego tymczasem kontynuowały osłabienie. Kursy walut wynosiły: euro 4,74 zł, dolar 4,64 zł i frank 4,87 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

01.08.2022_wykres nr 5

Źródło: stooq.pl

Reasumując, lipiec przyniósł pozytywne zmiany na rynkach finansowych. Przede wszystkim warta podkreślenia jest zmiana długoterminowego trendu na rynkach obligacji. Oczekiwane spowolnienie gospodarcze na świecie w perspektywie kilku kwartałów powinno być skutecznym lekarstwem na b. wysoką bieżącą inflację. Oczekujemy kontynuacji pozytywnych tendencji, choć oczywiście zmienność na razie pozostanie wysoka.
W przypadku akcji sierpień, a przynajmniej jego część, może przynieść dalszą poprawę notowań. Nadal jednak pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynkowych w kolejnych miesiącach. Ryzyko spowolnienia gospodarczego na świecie może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek.
Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury, zarówno na rynkach obligacji, jak i akcji, upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.