Maj: drugi lokalny dołek i odbicie

Komentarz z 1.06.2022 r.
Sebastian Buczek,
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Maj miał dwa oblicza – pierwsza część przyniosła kontynuację kwietniowych spadków i ustanowienie drugiego lokalnego dołka w br., druga upragnione odbicie. Według stanu na koniec minionego miesiąca, główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -13,3%, Nasdaq -22,8%, DAX -9,4%, a więc podobne, jak miesiąc wcześniej.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

01.06.2022_wykres nr 1
Źródło: stooq.pl

Polskie akcje również najpierw straciły na wartości, a następnie odbiły. Po maju WIG minimalnie zwiększył stratę do 17,1%. Z blue chips najlepiej zachowywały się spółki surowcowe i energetyczne: JSW (+90%) i PGE (+25%). Na drugim biegunie znalazły się spółki z sektora detalicznego: CCC -50% i LPP -38% oraz CDR -44%.

Wykres 2. WIG – ostatni rok
01.06.2022_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek zachował się tym razem nieco gorzej, sWIG80 spadł w br. o 9,4%. Najbardziej na wartości zyskały: Lubawa (+142%), Bogdanka (+70%) czy Votum (+60%). Straciły za to: TEN (-63%) czy Kernel (-53%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

01.06.2022_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Ceny polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wyhamowały spadki. W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła nieznacznie do 6,53%. Z kolei rentowność amerykańskich 10-latek nieco spadła do 2,85%, a niemieckich wzrosła do 1,12%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były bardzo wysokie odczyty inflacyjne i oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej przez banki centralne. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

01.06.2022_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała istotnie do 115 dolarów (+52% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.848 dolarów za uncję (+1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zachowywała się podobnie, taniejąc do 21,7 USD za uncję (-7%). Miedź zniżkowała do 4,3 dolarów za funt (-4%).

Notowania złotego wyraźnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,58 zł, dolar 4,27 zł i frank 4,45 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

01.06.2022_wykres nr 5
Źródło: stooq.pl

Reasumując, w połowie maja rynki zanotowały drugi lokalny dołek w br. Jest szansa na kontynuację odbicia, ale nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw w kolejnych miesiącach. Banki centralne będą normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zakończeniu lub zawieszeniu wojny w Ukrainie w drugiej połowie roku. Bez tego elementu niełatwo będzie o skorygowanie się cen surowców, spadek inflacji, zakończenie podwyżek stóp procentowych i większą skłonność do ryzyka.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.