Marcin Petelski poprowadzi nowy fundusz autorski w Quercus TFI S.A.

Warszawa, 26 listopada 2018 r. Marcin Petelski uruchomi autorski fundusz Alphaset FIZ w Quercus TFI S.A. Fundusz będzie prowadził politykę absolutnej stopy zwrotu.

Zespół zarządzający będzie się skupiał na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy rynkowych. Strategia funduszu będzie realizowana poprzez inwestowanie w akcje spółek, których wartość wewnętrzna rośnie dzięki dobremu zarządzaniu, dobrym produktom, dobrej strategii rozwoju i trwałym przewagom konkurencyjnym. Portfel będzie w dużej części zabezpieczony przed niekorzystną koniunkturą giełdową. Jednym z najważniejszych kryteriów selekcji spółek będzie zapewnienie wysokiej płynności portfela funduszu. Fundusz kierowany będzie wyłącznie do zamożnych Inwestorów (min wartość inwestycji 200 tys. zł). Nabycie certyfikatów będzie możliwe jedynie bezpośrednio w Quercus TFI S.A.

Od maja 2015 r. do sierpnia 2018 r. Marcin Petelski był Wiceprezesem Zarządu Insignis TFI S.A., gdzie z sukcesami współzarządzał Insignis FIZ. W tym okresie fundusz osiągnął stopę zwrotu +37,9%. W latach 2009-2015 był Głównym Zarządzającym Portfelem Akcji w Nordea PTE S.A. W tym okresie Nordea OFE osiągnął najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na sześć oficjalnych rankingów KNF, Nordea OFE pięć razy zajął pierwsze miejsce, a raz drugie.

Marcin Petelski ma 22 lata doświadczenia w zarządzaniu aktywami.

„Cieszymy się z pozyskania kolejnego bardzo doświadczonego Zarządzającego, dzięki któremu – mamy nadzieję – będziemy w stanie zaoferować nowy ciekawy produkt od początku 2019 r.” – podsumowuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.