Październik: odreagowanie na rynkach akcji

Komentarz z 01.11.2022 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Po spadkowym wrześniu, październik upłynął pod znakiem poprawy sytuacji na rynkach akcji. Głównym powodem były nadzieje na zakończenie podwyżek stóp przez Fed w perspektywie kilku najbliższych miesięcy (prawdopodobnie na poziomie 5%) oraz wyraźne spadki cen gazu i energii w Europie, dające nadzieję na koniec problemów z inflacją w przyszłym roku. Główne indeksy giełdowe zanotowały w br. następujące stopy zwrotu: S&P500 -18,8%, Nasdaq -29,8%, DAX -16,6%, a więc powyżej zamknięć z końca września.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

02.11.2022_wykres nr 1
Źródło: stooq.pl

Polskie akcje, po początkowym zawahaniu, również odrobiły część strat z poprzednich miesięcy. WIG powrócił w ok. 50 tys. punktów, zmniejszając stratę od początku roku do 27,2%. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentował się JSW (+19%), a najgorzej: CCC -65%, LPP -50% i Cyfrowy -45%.

Wykres 2. WIG – ostatni rok

02.11.2022_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek w październiku zachowywał się relatywnie słabiej, zyskując, ale w niewielkim stopniu. sWIG80 spadł w br. o 17,4%, a więc podobnie, jak S&P500 czy DAX. Najbardziej na wartości zyskały: Sunex (+529%), Bumech (+217%) i Arctic (+177%). Straciły za to: Kernel (-71%) czy TEN (-68%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

02.11.2022_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Na rynkach obligacji kontynuowana była bessa. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wrosła do 8,33%, amerykańskich do 4,05%, a niemieckich nieznacznie do 2,14%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były nadal obawy inflacyjne i oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w listopadzie i grudniu. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

Wykres 4. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

02.11.2022_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 87 dolarów (+15% w br.), ale wyraźnie potaniały gaz i energia elektryczna w Europie. Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.641 dolarów za uncję (-10%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – minimalnie podrożała do 19,1 USD za uncję (-18%). Miedź zwyżkowała nieznacznie do 3,5 dolarów za funt (-24%).

Notowania złotego tym razem wyraźnie umocniły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,72 zł (+3% w br.), dolar 4,77 zł (+18%) i frank 4,77 zł (+8%).

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

02.11.2022_wykres nr 5
Źródło: stooq.pl

Reasumując, mimo udanego października nadal pozostajemy ostrożni co do oceny perspektyw rynków akcji w kolejnych miesiącach, aczkolwiek dostrzegamy coraz więcej pozytywnym sygnałów. Z ryzyk wskazujemy nadal na możliwą recesję, która może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek i tym samym notowania ich akcji oraz kontynuację wojny w Ukrainie. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców energetycznych, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych. Kontynuujemy odliczanie do końca bessy na GPW. Trwa ona już 12 miesięcy i w apogeum spowodowała spadek WIG aż o 40%, wchodząc w zaawansowaną fazę.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.