Początek korekty w Stanach?

Komentarz z 15.06.2020 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Od połowy marca trwa silne odbicie na rynkach finansowych. Inwestorzy zawdzięczają tak znaczącą poprawę koniunktury głównie bankom centralnym, które drukują pieniądze w gigantycznym tempie. Ale na czwartkowej sesji amerykańskie akcje straciły ponad 5%. Czy to zapowiedź większej korekty?

 15.06.2020_SPX_1_rok

Takie 1-2-dniowe spadki już się zdarzały podczas obecnego blisko 3-miesięcznego odbicia, np. na przełomie marca i kwietnia. Za każdym razem rynek potrzebował chwilowego oddechu, po czym powracał do tendencji wzrostowej. A zatem istotne będzie to, w jakich nastrojach będziemy kończyć bieżący tydzień.

Z jednej strony korekta byłaby jak najbardziej zasłużona. Skala odbicia jest bowiem potężna. Innym argumentem jest również fakt „odklejenia się” sytuacji rynkowej od kondycji globalnej gospodarki. Ta wprawdzie najgorsze ma już za sobą, ale wyraźnie nie nadąża za dynamiką tego, co dzieje się na giełdach. Ponadto walka z koronawirusem jeszcze się nie skończyła, a liczba zachorowań w niektórych krajach może niepokoić.

Z drugiej strony niedźwiedziom chyba nie będzie tak łatwo pokonać optymizm, który został wlany w serca wielu inwestorów. A ten optymizm jest przecież dalej wlewany każdego dnia właśnie przez banki centralne, które dziesiątkami miliardów dolarów, euro, jenów, złotych itd. zwiększają płynność w globalnym systemie finansowym.

Reasumując, bieżący tydzień może dać nam wskazówkę czy mamy do czynienia z kolejną 1-2-dniową korektą, po której nastąpiłby atak na nowe szczyty, czy też tym razem będziemy mieli do czynienia z dłuższą i głębszą szarżą niedźwiedzi. Spadkowy poniedziałkowy poranek na giełdach daje kolejne argumenty niedźwiedziom.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.