Pozytywne zakończenie I półrocza

Komentarz z 1.07.2020 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Czerwiec był lekko wzrostowy na głównych światowych giełdach. Relatywnie najlepiej wypadły amerykańskie firmy technologiczne oraz polskie średnie i mniejsze spółki. Po 6 miesiącach S&P500 spadł o 4,0%, DAX o 7,1%, a Nasdaq wzrósł o 12,1%.

Wykres 1. Amerykański indeks S&P500 – ostatnie 3 lata
01.07.2020_SPX_3_lata 
Źródło: stooq.pl

Na warszawskiej GPW sytuacja kształtowała się podobnie, chociaż w przypadku niektórych spółek (np. energetycznych) zmiany kursów, tym razem w górę, były znaczące. WIG stracił od początku roku 14,3%. Z blue chips na wyróżnienie zasługują: Tauron, CD Projekt i Dino in plus (stopy zwrotu rzędu +40%), CCC i banki in minus (stopy zwrotu -33-46%).

Wykres 2. WIG – ostatnie 3 lata
01.07.2020_WIG_3_lata 
Źródło: stooq.pl

Nasz ulubiony indeks sWIG80 wzrósł o 11,4% od początku roku, co należy uznać za wynik bardzo dobry, podobny do Nasdaq. Z pozytywnie zachowujących się walorów, ze stopami zwrotu rzędu +100% (!) i więcej, warto wskazać na producentów gier, sektor medyczny, a także XTB, korzystający na rekordowej zmienności rynków.

Wykres 3. sWIG80 w 2018 r. – ostatnie 3 lata
01.07.2020_SWIG80_3_lata 
Źródło: stooq.pl

Ceny obligacji skarbowych na świecie ustabilizowały się. Rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 0,66%, a niemieckich -0,46%. W przypadku polskich zanotowaliśmy nieznaczny wzrost do 1,36%. Poprawiła się koniunktura na rynku obligacji korporacyjnych, którym sprzyjają niskie stopy procentowe oraz olbrzymia płynność w systemie finansowym.

W przypadku złota mieliśmy do czynienia z kontynuacją pozytywnych tendencji i nowym tegorocznym rekordem. Licząc od początku roku, kruszec zyskał 18%, dochodząc do poziomu 1.800 dolarów za uncję. Dalej poprawiał się kurs ropy naftowej, zbliżając się do 40 dolarów, podobnie zresztą, jak inne surowce przemysłowe. Przykładowo notowania miedzi wzrosły do 271 dolarów za funt.

Złoty umocnił się, szczególnie do euro. Waluty kosztowały: euro 4,45 zł, dolar 3,96 zł i frank 4,18 zł.

Co dalej? W ostatnich 2 miesiącach sytuacja na rynkach układała się lepiej niż w naszym scenariuszu bazowym, który zakładał możliwość wystąpienia korekty w maju lub czerwcu. V-kształtne odbicie rynków wyprzedza rozwój wydarzeń w sferze realnej. Powodem są olbrzymie środki pompowane do globalnego systemu finansowego przez wszystkie kluczowe banki centralne. W Polsce poprawie koniunktury sprzyjają prawie zerowe stopy procentowe, które powodują, że setki miliardów złotych na rachunkach bankowych praktycznie są nieoprocentowane. Nie zapominajmy jednak o tym, że walka z koronawirusem nie skończyła się jeszcze. W okresie wakacyjnym nie wykluczamy zatem spóźnionej korekty na giełdach, która byłaby dobrą okazją do uzupełnienia portfeli.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.