QUERCUS Global Growth – komentarz do wyników w 1Q21

Po bardzo dobrym 2019 r. (wzrost jednostki QUERCUS Global Growth o 28,20%) i 2020 r. (wzrost jednostki QUERCUS Global Growth o 28,75%) również w IQ 2021 kontynuowany był trend wzrostowy. Wycena jednostki w IQ 2021 r. wzrosła o 5,97% do rekordowych 145,93 zł.

Wykres 1. Wzrost wartości jednostki QUERCUS Global Growth w okresie 2019-1Q21

09.04.2021_wykres nr 1 
Źródło: Quercus TFI S.A.

W 1Q21 roku na światowych rynkach finansowych można było zaobserwować rotację sektorową, w tym najczęściej omawiają ze spółek growth do value. Koniunktura generalnie była dobra, a najważniejsze światowe indeksy ustanowiły rekordy wszechczasów. Główne światowe indeksy osiągnęły w br. następujące stopy zwrotu: Nasdaq +2,8%, S&P500 +5,8%, DAX +9,4%. Słabiej zachowywał się indeks Nasdaq Biotechnology, który skończył kwartał na nieznacznym minusie -0,6%.
Ceny obligacji spadały. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła znacznie do 1,74%, niemieckich i polskich w mniejszej skali do -0,29% i 1,55%. Można skonkludować, że tempo szczepień miało pewien wpływ na oczekiwania inwestorów co do szybszego wyjścia amerykańskiej gospodarki z problemów związanych z pandemią. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.
Złoty osłabił się w marcu, na co pewien wpływ mogła mieć III fala koronawirusa w Polsce, która przybrała agresywniejszy charakter, niż dwie poprzednie. Kursy wynosiły: euro 4,63 zł, dolar 3,95 zł i frank 4,18 zł. Pozytywnie wpłynęło to na stopę zwrotu z QUERCUS Global Growth, gdyż subfundusz posiadał niezabezpieczoną pozycję walutową.
Przechodząc do wyników QUERCUS Global Growth w 1Q21 roku – był to okres dalszego przeglądu portfela inwestycyjnego. Zrealizowaliśmy zyski na części akcji, a w ich miejsce pojawiły się nowe perspektywiczne pozycje, które mamy nadzieję, że będą pozytywnie kontrybuować do wyniku QUERCUS Global Growth w kolejnych kwartałach.
Od początku br. zwiększyliśmy transparentność i w karcie instrumentu publikujemy 10 największych pozycji w subfunduszu. Na koniec 1Q21 największą pozycję stanowiło Allegro z udziałem 5,9%. Mocny spadek kursu w (o 34%) tego niekwestionowanego lidera rynku e-commerce w Polsce sprawił, że postanowiliśmy zbudować znaczący udział. Póki co wydaje się, że pozycja konkurencyjna spółki jest niezagrożona, a obawy rynku związane z wejściem Amazon zbyt duże. Generalnie, widząc dobre perspektywy dla akcji w Polsce, zwiększyliśmy ich udział do ok. 21%, przede wszystkim w sektorze e-commerce oraz gaming.
Trzon portfela QUERCUS Global Growth stanowią spółki medyczne, zarówno te duże o ugruntowanej pozycji rynkowej (Pfizer, Novartis, Viatris), jak i mniejsze biotechnologiczne, których wycena w większym stopniu zależy od sukcesów w rozwoju leków / komercjalizacji produktów niedawno dopuszczonych na rynek (np. Morphosys, Vertex Pharmaceuticals, Biomarin). Niezmiennie jesteśmy przekonani o atrakcyjności inwestycyjnej sektora ochrony zdrowia i wierzymy, że posiadane przez nas akcje mają znaczący potencjał wzrostu w najbliższych kwartałach.
Wśród największych pozycji na koniec 1Q21 znalazł się również SAP (spółka przechodzi transformację biznesową, wycena nie jest wysoka), 11b (zakładamy pozytywne informacje dotyczące nowych gier), jak i GoDaddy (strukturalnie wysoki popyt na narzędzia IT w małych i średnich spółkach rosną w skutek COVID-19, a wycena spółki jest atrakcyjna).
Na koniec okresu subfundusz posiadał ekspozycję na akcje 83%, co pozwala nam na dokupowanie okazyjnie wycenionych walorów do portfela. Ryzyko walutowe jest w części zabezpieczone (EUR i USD).
Podsumowując, 2019 r. był bardzo dobry (+28,20%). Rok 2020 okazał się nawet nieco lepszy (+28,75%). W 1Q21 (+5,97%) kontynuowany był trend wzrostowy wartości ju QUERCUS Global Growth. Pracujemy nad tym, aby w kolejnych kwartałach 2021 r. podtrzymać dobrą passę.

Zapraszamy do wspólnego inwestowania!

dr Arkadiusz Bebel
Zarządzający QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.