Quercus TFI przejął DI Xelion

Warszawa, 29 października 2021 r. Quercus TFI S.A. (Quercus) kupił za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion), największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce.

„To przełomowy moment w ponad 13-letniej historii naszej firmy, dający szansę na zdynamizowanie rozwoju. Chcielibyśmy kontynuować dotychczasową strategię Xelion w oparciu o znakomity zespół doświadczonych pracowników i doradców. Zapraszamy także do współpracy dystrybucyjnej inne podmioty, które na pierwszym miejscu stawiają interes klientów i które mają do zaoferowania najlepsze fundusze inwestycyjne na polskim rynku.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus.

Wartość Transakcji
Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży, grupa Quercus zapłaciła za 100% udziałów Xelion kwotę 18,6 mln zł.
Wartość transakcji dla sprzedającego – Banku Pekao S.A. wyniosła 41,6 mln zł. Uwzględnia ona wypłacone wcześniej nadwyżkowe środki pieniężne w wysokości 23 mln zł.

Xelion
Xelion jest największym niezależnym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Według stanu na koniec września 2021 r., Xelion posiadał 3,9 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami. W I połowie 2021 r. Xelion osiągnął 27,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,9 mln zł zysku netto.

Sadkowski i Wspólnicy Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego Quercus. Pekao Investment Banking S.A. pełnił rolę doradcy transakcyjnego Banku, a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego Banku.