Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych

Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 1.882.213 akcji, tj. 3,1% wszystkich akcji Spółki o wartości 17,9 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży odbędzie się w dniach od 23 czerwca do 7 lipca br. Termin rozliczenia operacji skupu akcji własnych został ustalony na dzień 13 lipca 2021 r. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.