Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych w dniach od 1 do 15 czerwca br.

Warszawa, 30 maja 2022 r. Quercus TFI S.A. ogłosiło skup akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie 2.345.751 akcji, tj. 4,0% wszystkich akcji Spółki o wartości 22,3 mln zł po cenie 9,50 zł za sztukę. Przyjmowanie ofert sprzedaży odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca br. Termin rozliczenia operacji skupu akcji własnych został ustalony na dzień 23 czerwca 2022 r. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku jednostkowego. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.