Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych za 19,5 mln zł

Informacja prasowa

Warszawa, 9 czerwca 2020 r. WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie ok. 3,6% wszystkich akcji Spółki o wartości 19,5 mln zł po cenie 9,50 zł. Szczegóły operacji zostaną podane w najbliższych dniach, a cała operacja przeprowadzona zostanie w czerwcu / lipcu br.

WZA Quercus TFI S.A. podjęło także uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz funduszy QUERCUS. Udzielono absolutorium członkom władz.

„Po trudnym roku 2018, wracamy do tradycji dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

* * *
Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 r. Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 r. najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management).
Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. V 2020 r. wyniosła 2,89 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 165 mln zł.
Głównymi właścicielami Quercus TFI S.A. są jego pracownicy.
Dodatkowe informacje: Sebastian Buczek, tel. +603 068 095