Quercus TFI S.A. przeprowadzi skup akcji własnych za 22,3 mln zł Maciej Klimczak nowym Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A.

Warszawa, 27 kwietnia 2022 r. WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie ok. 4,0% wszystkich akcji Spółki o wartości 22,3 mln zł po cenie 9,50 zł. Szczegóły operacji zostaną podane w najbliższych tygodniach, a cała operacja przeprowadzona zostanie w czerwcu br.

„Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100% ubiegłorocznego zysku jednostkowego. Zachęcamy do wzięcia udziału.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

WZA Quercus TFI S.A. podjęło także uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Udzielono absolutorium członkom władz. Powołano Radę Nadzorczą w poprzednim składzie oraz Zarząd, również w poprzednim składzie z jednym uzupełnieniem. Nowym Członkiem Zarządu został Maciej Klimczak.

Maciej Klimczak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2006 do 2007 r. pracował w Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o. Od 2008 do 2010 r. pracował w Banku Millennium na stanowisku Doradcy Prestige. Od 2010 r. pracuje w Quercus TFI S.A. początkowo na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Dystrybucji, a obecnie na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji. Od listopada 2021 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. Maciej Klimczak jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.