Quercus TFI S.A. w III kwartale 2018 r.miało 4,5 mln zł zysku (bez zdarzeń jednorazowych)

Warszawa, 18 października 2018 r. W III kwartale 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,5 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) versus 7,7 mln zł rok wcześniej. 

Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -26,8 mln zł.
Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 19,4 mln zł (spadek z 29,0 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 5,4 mln zł (spadek z 9,3 mln zł).

W wynikach nie ujęto potencjalnej opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec września br. wynosiła 2,7 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało 27 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

„Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) naszej firmy w III kwartale br. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem – 3,14 mld zł, -36% r/r.
Zgodnie z uchwałą Zarządu z 3 kwietnia br., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack S.A., który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.