Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 1H21 wyniósł 6,6 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 5,7 mln zł, +26% r/r

Warszawa, 13 sierpnia 2021 r. W I półroczu 2021 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 5,7 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 4,5 mln zł rok wcześniej, tj. +26% r/r.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 29,7 mln zł (24,6 mln zł przed rokiem).

Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 14,8 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało rekordowo wysoki kapitał własny w wysokości 89,7 mln zł.

„I półrocze było bardzo udane dla Quercus TFI S.A. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 32% do 3,8 mld zł. Miało to pozytywne przełożenie na przychody i zyski. Solidne wyniki inwestycyjne zaowocowały wysoką potencjalną opłatą zmienną.

Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych wynika z dwóch elementów:
   • rozwiązania części rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., która miała wpływ w wysokości +1,3 mln zł na zysk raportowany,
   • kosztów emisji akcji serii D, która miała wpływ w wysokości -0,4 mln zł na zysk raportowany.”
– komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.