Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 1Q20 wyniósł 2,7 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 2,1 mln zł.

Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. W I kwartale 2020 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,1 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 2,3 mln zł rok wcześniej, tj. -7% r/r.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13,1 mln zł (13,2 mln zł przed rokiem).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,1 mln zł (1,3 mln zł).

Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 1,0 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało rekordowo wysoki kapitał własny w wysokości 64,3 mln zł.

„Styczeń i luty były udane biznesowo. Marzec przyniósł załamanie rynkowe związane z koronawirusem. W kwietniu obserwujemy poprawę sytuacji.
Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych wynika z rozwiązania części rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., która miała wpływ w wysokości +0,6 mln zł na zysk raportowany.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.