Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 1Q21 wyniósł 3,1 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 2,7 mln zł, +30% r/r

Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. W I kwartale 2021 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,7 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 2,1 mln zł rok wcześniej, tj. +30% r/r.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13,7 mln zł (13,1 mln zł przed rokiem).

Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 6,7 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało rekordowo wysoki kapitał własny w wysokości 86,2 mln zł.

„I kwartał br. był bardzo udany dla Quercus TFI S.A. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 20% do 3,45 mld zł. Miało to pozytywne przełożenie na przychody i zyski. Solidne wyniki inwestycyjne zaowocowały wysoką potencjalną opłatą zmienną.
Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych wynika z dwóch elementów:
• rozwiązania części rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., która miała wpływ w wysokości +0,8 mln zł na zysk raportowany,
• kosztów emisji akcji serii D, która miała wpływ w wysokości -0,4 mln zł na zysk raportowany.”
– komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.