Raportowany zysk Quercus TFI S.A. w 2019 r. wyniósł 19,6 mln zł, a zysk bez zdarzeń jednorazowych 15,7 mln zł

Warszawa, 31 marca 2020 r. W 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 15,7 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 61,0 mln zł (spadek z 85,8 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 19,6 mln zł (wzrost z 16,8 mln zł).

Quercus TFI S.A. posiadało rekordowo wysoki kapitał własny w wysokości 61,6 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych w ubiegłym roku. Cieszymy się również z solidnych wyników inwestycyjnych naszych funduszy. Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych wynika z rozwiązania części rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack S.A. w wysokości 3,9 mln zł.” – podsumowuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.