Rynki akcji wskazują (na razie), że rok 2020 nie będzie zły w globalnej gospodarce

Komentarz z 18.11.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Od wielu miesięcy wszyscy uczestnicy rynków zastanawiają się czy spowolnienie w światowej gospodarce przerodzi się w recesję. Wcześniejsze (do sierpnia) zachowanie rynków obligacji mogło sugerować, że właśnie taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Ale ostatnie szczyty na głównych rynkach akcji stanowią poważny argument za zupełnie inną, bardziej pozytywną wizją rozwoju wydarzeń w 2020 r.

To że amerykański rynek akcji jest nadal w dobrej formie wiadomo z tweetów prezydenta D. Trumpa (poniżej S&P500 za ostatnie 3 lata).

20191118_SPX_3_lata

Ale również istotnie poprawiła się sytuacja na giełdzie we Frankfurcie (poniżej DAX). A przecież niemiecka gospodarka znajduje się pod silną presją wydarzeń w Chinach.

20191118_DAX_3_lata

Oba najważniejsze indeksy wzrosły w br. aż o 25%, co jest wynikiem znacząco lepszym od najbardziej optymistycznych prognoz na rok 2019. Z takiego zachowania rynków akcji można wyciągnąć co najmniej dwa kluczowe wnioski.

Po pierwsze nowe szczyty indeksów inwestorzy zawdzięczają najprawdopodobniej kolejnej fali płynności dostarczanej przez banki centralne. Tak było poprzednio i – wygląda na to – że tak będzie i tym razem, chociaż skala drukowania i przez to dynamika wzrostów mogą być skromniejsze niż wcześniej.

Po drugie niedźwiedziom nie zostało zbyt wiele czasu. Jeśli faktycznie spowolnienie gospodarcze miałoby się pogłębić i zamienić w recesję w 2020 r., to w najbliższych tygodniach musiałoby dojść do zastopowania wzrostów i większej korekty na giełdach. Jeśli do końca roku taka sytuacja nie zmaterializuje się, można chyba będzie stawiać coraz większe pieniądze na to, iż po raz 3 od kryzysu z 2008 r. mamy do czynienia jedynie ze spowolnieniem, po którym powinno nastąpić odrodzenie koniunktury w globalnej gospodarce.

Reasumując, czołowe rynki akcji coraz bardziej wskazują na to, że rok 2020 w światowej gospodarce może być lepszy niż wszyscy zakładali jeszcze kilka miesięcy temu. Podobnie jak w 2 poprzednich przypadkach, sytuację ratuje kolejna porcja płynności dostarczana przez banki centralne. Niedźwiedzie mają jeszcze kilka tygodni na to, aby spróbować zanegować ten pozytywny scenariusz.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.