Sierpień należał do WIG – 70 tys. punktów pokonane!

Komentarz z 1.09.2021 r.
Sebastian Buczek,
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Wydarzeniem sierpnia były kolejne nowe rekordy wszech czasów na amerykańskim i polskim rynku akcji. WIG pokonał poziom 70 tys. punktów. Mimo okresu wakacyjnego, inwestorzy nadal kontynuowali zakupy akcji, korzystając z ultra luźnej polityki banków centralnych i odbicia w globalnej gospodarce. Od początku roku światowe indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu: S&P500 +20,4%, Nasdaq +18,4%, a niemiecki DAX +15,4%.

Wykres 1. S&P500 – ostatni rok

01.09.2021_wykres nr 1
Źródło: stooq.pl

W przypadku WIG mieliśmy do czynienia z historycznym wydarzeniem – pokonaniem kolejnej bariery, tym razem 70 tys. punktów. Główny indeks GPW zyskał w br. 24,4%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się banki (Pekao +75%) i LPP (+75%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -37% i Allegro -16%).

Wykres 2. WIG – ostatni rok

01.09.2021_wykres nr 2
Źródło: stooq.pl

Szeroki rynek polskich spółek pozostawał w trendzie bocznym trzeci miesiąc z rzędu. Od początku br. ponad 100 z nich podrożało już o 60% i więcej, a sWIG80 zyskał 30,7%, cały czas pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Mabion (+211%), Asbis (+207%), Serinus (+199%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+193%).

Wykres 3. sWIG80 – ostatni rok

01.09.2021_wykres nr 3
Źródło: stooq.pl

Ceny obligacji tym razem nieznacznie straciły na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 1,31%, podobnie jak i niemieckich do -0,39%. Również w przypadku polskich instrumentów inwestorzy nie mieli powodów do zadowolenia (rentowność wzrosła do 1,80%). Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.

W przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia z wahaniami lub spadkiem notowań. Złoto najpierw straciło na wartości, by później powrócić do ceny z końca lipca. Od początku roku jest na poziomie -4% (1.818 dolarów za uncję). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła w sierpniu do 24,00 USD za uncję (-9% w br.). Ropa naftowa skorygowała się do 68,50 dolarów za baryłkę. Od początku roku jest jednak +51%, oddziałując negatywnie na globalne oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą korekcyjny miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły jednak o 24%, do prawie 4,4 dolarów za funt.

Złoty nieznacznie umocnił się, szczególnie pod koniec miesiąca. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,84 zł i frank 4,18 zł.

Wykres 4. EURPLN – ostatni rok

01.09.2021_wykres nr 4
Źródło: stooq.pl

W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG.
W ostatnich dwóch miesiącach kontynuowane są pozytywne tendencje. W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
  • wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne,
  • nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii,
  • środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.
W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.