Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w 3Q21 bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 4,3 mln zł, +79% r/r

Warszawa, 19 października 2021 r. W III kwartale 2021 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,3 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 2,4 mln zł rok wcześniej, tj. +79% r/r.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 15,3 mln zł (11,7 mln zł przed rokiem).

Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 18,7 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało kapitały własne w wysokości 75,8 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników w III kwartale. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły w br. o 37% do 3,94 mld zł. Miało to pozytywne przełożenie na przychody i zyski. Solidne wyniki inwestycyjne zaowocowały wysoką potencjalną opłatą zmienną.
Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym (4,1 mln zł) a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych (4,3 mln zł) wynika ze spadku wartości ekspozycji na obligacje GetBack S.A., która tym razem miała negatywny wpływ na zysk raportowany w wysokości 0,15 mln zł.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.