Stopy w górę, WIG z nowym rekordem wszechczasów

Komentarz z 11.10.2021 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia była zaskakująca podwyżka stóp przez RPP z 0,1% do 0,5%. Jak żartują niektórzy, była ona niespodzianką nawet dla samego prezesa A. Glapińskiego. Jaka była reakcja inwestorów?

Ceny polskich obligacji spadły. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych poszybowała do 2,4%.

Wykres 1. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych – ostatni rok

11.10.2021_wykres nr 1

Źródło: stooq.pl

Główny indeks GPW – WIG, głównie dzięki bankom, pobił rekord wszech czasów, osiągając 73,3 tys. punktów. WIG wzrósł od początku br. o 28,6%, co jest jednym z najlepszych wyników na świecie. Dla porównania amerykański S&P500 zyskał 16,9%, a niemiecki DAX 10,8%.

Wykres 2. WIG – ostatni rok

11.10.2021_wykres nr 2

Źródło: stooq.pl

Złoty chwilowo umocnił się, po czym stracił na wartości po wyroku TK, który otwiera polityczną dyskusję dotyczącą miejsca Polski w UE. Na koniec tygodnia kurs euro wynosił nieco powyżej 4,60 zł.

Wykres 3. EURPLN – ostatni rok

11.10.2021_wykres nr 3

Źródło: stooq.pl

Reasumując, pierwsza i prawdopodobnie nie ostatnia podwyżka stóp przez RPP wywołała spore zmiany cen polskich aktywów. Negatywnym efektem jest wzrost rentowności obligacji skarbowych, pozytywnym – nowy rekord wszech czasów WIG.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.