Świat sobie, nasze SMS sobie

Komentarz z 11.03.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Doczekaliśmy się wreszcie korekty na głównych rynkach. Powodem okazały się obniżone prognozy wzrostu gospodarczego dla europejskiej gospodarki przedstawione przez ECB. Pociągnęły one w dół i euro, i akcje. Indeks S&P500, po dotarciu do oporu na poziomie 2.800 pkt., opadł. Nie można wykluczyć scenariusza, iż (stopniowo) będziemy zmierzać w kierunku 2.650 pkt.

 20190311_SPX_1_rok 

Przecena akcji na głównych rynkach miała również wpływ na notowania akcji na rynkach wschodzących, w tym również polskich blue chips. Natomiast nie zrobiła ona absolutnie żadnego wrażenia na naszych średnich i mniejszych spółkach (SMS). Indeks sWIG80 w piątek ustanowił nowy tegoroczny szczyt, a stopa zwrotu przekroczyła już 12%.

20190311_SWIG80_1_rok 

Indeksowi SMS pomógł w ostatnich dniach jeden z naszych tegorocznych faworytów – Dom Development. Spółka zaraportowała 227m zł zysku za rok 2018 i zaproponowała 9,05 zł dywidendy (yield aż 11,5%). Tegoroczne wyniki powinny być nie gorsze, co oznaczałoby, że wskaźnik P/E19 po wypłacie dywidendy spadnie do 7,7. W reakcji kurs wzrósł do 78,60 zł (blisko +25% od początku roku).

20190311_DOM_1_rok 

Co dalej? Nie można wykluczyć kontynuacji korekty na głównych rynkach. O ile jednak będzie ona przebiegać łagodnie, to jej wpływ na notowania naszych SMS powinien być bardzo umiarkowany.

Podnosimy prognozę co do skali wzrostu sWIG80 w br. z przedziału 10-20% do 20-30%. Warunek jest jeden – nie może się zdarzyć coś bardzo złego na globalnym rynku finansowym.

Reasumując, jesteśmy po 2 bardzo silnych miesiącach na rynkach. Kolejne powinny być już bardziej zmienne. Cały czas wyróżniać powinny się polskie SMS, które powoli stają się czarnym koniem AD2019.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.