Sytuacja na Bliskim Wschodzie uspokojona (przynajmniej na razie)

Komentarz z 13.01.2020 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Skok napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, po zabiciu irańskiego generała Sulejmaniego, wydaje się opanowany. Co ciekawe, poza nielicznymi przypadkami, reakcja inwestorów na całym świecie na to wydarzenie była od samego początku raczej wstrzemięźliwa, tj. nie zakładająca rozszerzenia konfliktu. Przykładowo na wykresie indeksu S&P500 widać jedynie niewielką płaską korektę, po której nastąpił atak na kolejny szczyt wszechczasów.

13.01.2020_SPX_1_rok 

Jednym z nielicznych wyjątków, w przypadku których zadziało się nieco więcej, było złoto. W jego przypadku reakcja inwestorów była bardziej zdecydowana, chociaż w ostatnich dniach, wraz ze spadkiem poziomu emocji, cena kruszcu uspokoiła się.

13.01.2020_GC.F_1_rok 

Na warszawskiej GPW początek roku należy uznać za udany. WIG zyskuje po pierwszym tygodniu 1,5%.

13.01.2020_WIG_1_rok

Z dużych spółek na wyróżnienie zasługują Dino, Pekao i surowcowe – JSW, KGHM. Jeszcze więcej dzieje się w segmencie średnich i mniejszych spółek. sWIG80 zyskał już 3%, a wśród liderów wzrostów są przedstawiciele sektora gier (np. TEN) i budownictwa (np. Polimex).

Reasumując, sytuacja na Bliskim Wschodzie uspokoiła się. Rynki reagowały na nią od samego początku relatywnie spokojnie. Na warszawskiej GPW widać pozytywny efekt działania PPK, co ma przełożenie szczególnie na notowania średnich i mniejszych spółek.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.