Test 2.550-2.600 punktów

Komentarz z 17.12.2018 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Już od pewnego czasu podkreślamy, że pierwsza część korekty na amerykańskim rynku akcji jest już za nami. Kluczowe pytanie jest teraz takie – czy skończy się na jednej części, czy będziemy doświadczać (być może nawet za chwilę) drugiej?

Odpowiedź możemy poznać nawet na najbliższych sesjach. S&P500 znalazł się na ważnym poziomie 2.550-2.600 pkt. Przebicie się przez opór w tym przedziale otwierałoby drogę do drugiej części korekty. Natomiast zatrzymanie się na obecnym poziomie zwiększałoby prawdopodobieństwo pozytywnego scenariusza.

W naszej ocenie więcej argumentów, przynajmniej krótkoterminowo, przemawia za utrzymaniem się przez S&P500 ponad tegorocznymi dołkami z lutego oraz przełomu marca i kwietnia. Być może bykom nadziei doda amerykański bank centralny, który na spotkaniu w bieżącym tygodniu wprawdzie podwyższy stopy, ale może wydać łagodny komentarz co do swoich działań w przyszłym roku.

20181217_SPX_1_rok 

Warszawska GPW pozostaje odporna na spadki za oceanem. I to pomimo różnych lokalnych pomysłów politycznych, których ostatnio nie brakuje. Na przykład związanych z ceną energii elektrycznej na (wyborczy) rok 2019.

20181217_WIG_1_rok 

Reasumując, Amerykanie będą w tym tygodniu testować kluczowy poziom 2.550-2.600 pkt., a oczy wszystkich inwestorów będą zwrócone w kierunku Fed. Zakładamy kolejną podwyżkę stóp i łagodny komentarz na rok 2019. A to dawałoby szansę na spokojniejszą, świąteczną końcówkę roku.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.