Udane półrocze dla inwestorów

Komentarz z 1.07.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

I półrocze okazało się udane dla inwestorów. Indeksy S&P500 i DAX wzrosły po ponad 17%.

20190701_SPX_3_lata 

Na warszawskiej GPW skala zwyżek była skromniejsza. WIG20 zyskał 2,2%, a WIG 4,3%.

20190701_WIG_3_lata 

Mocniej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, sWIG80 urósł bowiem o 11,8%, co było dla nas korzystne.

 20190701_SWIG80_3_lata

Inne klasy aktywów również zyskiwały w I półroczu. Najlepiej wypadły obligacje, których ceny znacząco wzrosły (ich rentowności spadły). Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich znalazła się mocno poniżej zera (-0,33%), amerykańskich spadła do 2,01%, a polskich do 2,42%. Ropa kosztowała 58 dolarów (aż +29% w br.), miedź 2,71 dolarów (+3%), a złoto 1.411 dolarów (+10%), zyskując głównie w czerwcu. Znowu wróciła moda na bitcoin, który podrożał aż o 230% w br. Złoty nieco zyskał na wartości. Euro kosztowało 4,25, a dolar 3,73.

Co dalej? Kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na utrzymanie pozytywnych lub neutralnych tendencji rynkowych w kolejnych miesiącach. Jeśli nie, widmo recesji zacznie odciskać swoje piętno nie tylko poprzez spadek rentowności obligacji.

W przypadku polskich akcji mamy ponadto do czynienia z 2 pozytywnymi aspektami. Po pierwsze wyceny, szczególnie średnich i małych spółek, są atrakcyjne. Po drugie rusza program PPK, który powinien poprawić relatywną siłę popytu do podaży na GPW w Warszawie.

Reasumując, kończymy udane dla inwestorów I półrocze. W II oczekiwalibyśmy większej zmienności i odpowiedzi na pytanie – czy światowa gospodarka poradzi sobie ze spowolnieniem, czy też przerodzi się ono w recesję. Banki centralne stoją już na posterunku. Ale czy na wysokości zadania staną również politycy? Miejmy nadzieję, że tak.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.