W sierpniu prym wiodły obligacje i złoto

Komentarz z 2.09.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Ostatni miesiąc przyniósł korektę na rynkach akcji oraz dalszy wzrost cen obligacji i złota. Mimo korekty od początku roku indeksy S&P500 i DAX wzrosły o 16,7% i 13,1%.

Na warszawskiej GPW skala spadków była większa niż na rynkach rozwiniętych, głównie za sprawą przeceny dużych spółek. Po 8 miesiącach WIG20 spadł o 6,2%, a WIG o 1,7%. Nadal lepiej zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, chociaż i one nie oparły się korekcie. Mimo tego sWIG80 urósł od początku roku o 9,9%.

Sierpień był bardzo dobrym miesiącem dla obligacji i złota. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich spadła do -0,70%, amerykańskich do 1,50%, a polskich do 1,84%. W przypadku papierów amerykańskich rynek znalazł się na poziomie rekordowo niskich odczytów z połowy 2012 i 2016 r.

20190902_10USY.B_10_lat 

Surowce w większości potaniały. Ropa kosztowała 55,10 dolarów (+21% w br.), a miedź 2,55 dolarów (-3%). Natomiast złoto znacząco zyskało na wartości i kosztowało 1.529 dolarów (+19%).

20190902_GC.F_10_lat 

Złoty sporo stracił na wartości. Dolar kosztował 3,98, euro 4,37, a frank 4,02.

Co dalej? Kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Banki centralne robią, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Fed i ECB mogą obniżyć stopy we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach. Jeśli nie, stan globalnej gospodarki będzie się pogarszać, co miałoby negatywny wpływ na rynki akcji, a szczególnie amerykański.

W przypadku polskich akcji mamy do czynienia z 2 pozytywnymi aspektami. Po pierwsze wyceny, obecnie już prawie wszystkich spółek, są niskie. Po drugie ruszył program PPK, który powinien poprawić relatywną siłę popytu do podaży na GPW w Warszawie.

Reasumując, sierpień, zgodnie z naszymi przewidywaniami, dostarczył większej zmienności na rynkach. Banki centralne już podejmują działania wspierające. Zobaczymy, jak się spiszą politycy.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.