W Stanach – zgodnie z oczekiwaniami – jesteśmy już na pierwszym oporze

Komentarz z 14.01.2019 r.
Sebastian Buczek
Prezes Zarządu
Quercus TFI S.A.

Końcówka ubiegłego roku była dość nerwowa na rynkach. Ledwo minęła pierwsza dekada stycznia, a nastroje inwestorów poprawiły się.

20190114_SPX_1_rok

Nasdaq nawet lepiej – wzrósł bowiem o 5,1%.

20190114_NDQ_1_rok

Z jednej strony pokazuje to, że – tak jak się spodziewamy – bieżący rok na rynkach finansowych wcale nie musi być zły dla inwestorów. Z drugiej – po ostatnim odbiciu główne indeksy dotarły do pierwszych oporów, z którymi teraz będą musiały się zmierzyć.

Poprawiła się retoryka Fedu, który po słabym IV kwartale pewnie będzie z większą ostrożnością decydował o ewentualnych kolejnych podwyżkach stóp.

Na co inwestorzy teraz będą czekać? Pewnie wielu będzie spoglądać w kierunku globalnej gospodarki – czy to tylko lekkie spowolnienie, czy początek czegoś gorszego. Inną ważną kwestią będą dalsze rozmowy handlowe USA-Chiny. Prezydent Trump też prawdopodobnie musi wziąć pod uwagę to, co wydarzyło się na rynkach w IV kwartale, więc szanse na pozytywny finał wzrosły.

Reasumując, w nowy rok inwestorzy wchodzili mocno wystraszeni. Minęło ledwie kilka dni i wygląda na to, że zaczyna się potwierdzać nasza prognoza, iż rok 2019 nie będzie zły dla inwestorów.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.